Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Rodzinne główkowanie

Zasady:

Kliknij w kostę, by rozpocząć i drugi raz, by ją zatrzymać.GwiazdkIto zadania do wykonania.Pionki są ruchome - przesuwaj je.Klikaj na obrazkiprzy pytaniach,by sprawdzić odpowiedzi.

x2

Wykonaj dwa podskoki obunóż.

x2

Zrób dwai jeszcze dwa przysiady.

x2

Wykonaj dwa...naście podskoków na jednej nodze!!!

x3

A teraz trzy razy po trzy!klaśnijpodskocztupnijklaśnijpodskocztupnijklaśnijpodskocztupnij

GOAL

opracowała: Aleksandra Schoen-Kamińska

Każdy kij ma dwa końce.Ile końców mają trzy i pół kija?

Suma oczek na przeciwległych ściankach wynosi 7.Ile kropek jest pod spodem?

Przygotuj zapałki. Ułóż taką rybę. Przełóż 3 zapałki tak, aby poniższa ryba zaczęła płynąć w prawą stronę.

Co jest cięższekilogram waty czy kilogram gwoździ?

Przed gęsią były dwie gęsi, dwie gęsi za gęsią i jedna gęś pośrodku. Ile w sumie było gęsi?

Wymień po sobie trzy dni tygodnia, ale nie używając przy tym żadnej z nazw dni tygodnia.

Jaka to liczba?Co stanie się o połowę większegdy postawimy to do góry nogami?

Odkoduj.

Wykonajcie rodzinny tanieckliknij

kwadrat logiczny - suma liczb w pionie i poziomie musi być taka sama.