Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Rodzinne główkowanie

Zasady:

Kliknij w kostę, by rozpocząć i drugi raz, by ją zatrzymać.

GwiazdkI
to zadania do wykonania.
Pionki są ruchome - przesuwaj je.
Klikaj na obrazki
przy pytaniach,
by sprawdzić odpowiedzi.

x2

Wykonaj dwa podskoki obunóż.

x2

Zrób dwa

i jeszcze dwa przysiady.

x2

Wykonaj dwa...naście podskoków na jednej nodze!!!

x3

A teraz trzy razy po trzy!

klaśnij

podskocz

tupnij

klaśnij

podskocz

tupnij

klaśnij

podskocz

tupnij

GOAL

opracowała: Aleksandra Schoen-Kamińska

Suma oczek na przeciwległych ściankach wynosi 7.

Ile kropek jest pod spodem?Co jest cięższe

kilogram waty czy kilogram gwoździ?


Przygotuj zapałki. Ułóż taką rybę. Przełóż 3 zapałki tak, aby poniższa ryba zaczęła płynąć w prawą stronę.
Każdy kij ma dwa końce.

Ile końców mają trzy i pół kija?

Wymień po sobie trzy dni tygodnia, ale nie używając przy tym żadnej z nazw dni tygodnia.

Przed gęsią były dwie gęsi, dwie gęsi za gęsią i jedna gęś pośrodku. Ile w sumie było gęsi?


Wykonajcie rodzinny taniec

kliknij

Jaka to liczba?

Co stanie się o połowę większe

gdy postawimy to do góry nogami?


kwadrat logiczny - suma liczb w pionie i poziomie musi być taka sama.


Odkoduj.