Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Osioł bywa też bohaterem wielu bajek! Zgadnij tytuł tej poniżej, a jakby kto pytał, czy daleko jeszcze? - to... od Niedzieli Palmowej do Wielkanocy tylko 7 dni
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Dzisiejsza katecheza poprzedza Niedzielę Palmową, a więc uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Z pewnością nieraz brałeś udział w procesji z palmami, wcześniej przygotowując taką palmę w domu - ale kryje się w tym wydarzeniu tyle ciekawostek, że warto do niego wracać. Zatem ZAPRASZAM - odkrywaj wiadomości według kolejności numerycznej - od 1 do 10!

Gdzie się zaczyna, a gdzie kończy osioł? Posłuchaj Gienka:Jezus wjeżdża do Jerozolimy na osiołku. Zobacz z jaką radością witali ludzie Syna Bożego! Słowo Hosanna - to słowo z języka hebrajskiego Hoszana - oznacza radość, uwielbienie, prośbę o pomoc
Skąd Jezus wziął osiołka? Jan w Ewangelii pisze tak: Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie! A gdyby wam kto co mówił, powiecie: "Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści"». J 21, 1-3 Odległość Jerozolimy od Betfage to około 5,5 km. Samochodem jechalibyśmy około 17 minut. Piechotą pokonalibyśmy tę trasę w 1 godzinę i 4 minuty, rowerem - 28 minut, a na osiołku?


Osioł charakterysuje się małymi wymaganiami pokarmowymi i odpornością na brak wody - został udomowiony przez człowieka wcześniej niż koń. Pierwsze informacje dotyczące udomowienia pochodzą z Doliny Nilu z ok. 4000 p.n.e. czyli 6 tys. lat temu! Słownik Symboliki Biblijnej przekonuje, że wybór osła za wierzchowca nie był przypadkowy. W przeciwieństwie do konia wojennego, osioł czyni Jezusa pokornym. Dodatkowo znaczyło to, że Jezus jest królem, który nie przyszedł po to, aby walczyć i zdobywać. Człowiek na ośle miał pokojowe zamiary, nie wojenne.Dlaczego rzucano pod nogi jadącego Jezusa gałązki palmowe? Palma w kulturze grecko-rzymskiej była symbolem tryumfu i zwycięstwa. Palma daktylowa, z której odcinano gałęzie na powitanie Jezusa – osiąga wysokość około 30 metrów, na wierzchołku ma od 80 do 120 liści długości do 4 metrów. Owocuje od około 30 roku życia do 200 lat. Owoc palmy - daktyl to źródło cukrów, białek, tłuszczu, witaminy A i B, soli mineralnych

Wszyscy czterej Ewangeliści opisują wjazd Jezusa do Jerozolimy! Wyszukaj w Piśmie Świętym te fragmenty, a ich sigla zapisz pod tematem w zeszycie

Pierwsze procesje z palmami wielkanocnymi miały miejsce w IV wieku w Jerozolimie. Zwyczaj ten rozpowszechnił się na wschodzie oraz w Hiszpanii i Galii. Od V i VI wieku zaczęły się przejmować także w Kościele zachodnim, sam zaś zwyczaj święcenia gałązek zielonych, czyli palm wielkanocnych, wprowadzono do liturgii Niedzieli Palmowej w XI wieku. W Polsce początki święcenia palm wielkanocnych sięgają XI wiekuWróć do poprzedniego slajdu i sprawdź, jaki kolor ornatu kapłan używa do sprawowania liturgii Niedzieli Palmowej - zapisz w zeszycie - tym właśnie kolorem. Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, kiedy to Pan Jezus ustanowi Eucharystię i Kapłaństwo, zostanie wydany, będzie cierpiał i umrze na krzyżu. To Niedziela Palmowa, jakiej nie znałeś...
Na zakończenie katechezy zapraszam Cię do kilku chwil refleksji w piosence, po niej odmów modlitwę: Ojcze nasz...