Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Urszula Reterska

Wiosna nad rzeką

1b

uporządkuj swoje biurko/ stół

Przygotuj książki:

Podręcznik s. 46

Ćwiczenia s. 36

Podręcznik matematyka s. 17

Ćwiczenia matematyka s. 22

Dzień dobry :) Przygotuj się do zajęć.

Ż, ż

2. Teraz wykonaj zadania w ćwiczeniach, na s. 36 - 37

1. Otwórz podręcznik na s. 46 i włącz film :)

Matematyka

Przygotuj linijkę.

Otwórz podręcznik do matematymi na s. 17 oraz ćwiczenia matematyczne na s.22 i włącz film :)

Zajęcia komputerowe

Otwórz podręcznik na s. 46 - 47 i wypisz z czytanki wszystkie wyrazy z literą ż.


Włącz program notatnik lub word - jeśli nie pamiętasz jak to zrobić, poproś kogoś z domowników o pomoc.

Pisząc ż, używaj klawisza alt po prawej stronie klawiatury.

Etyka

Poproś rodziców o wydrukowanie tabelki, lub przerysuj ją.

Sprawdź, czy codziennie wykonujesz czynności z tabelki obok, jeśli nie, postaraj się to zrobić.

możesz dopisać swoje czynności

Lorem ipsum dolor sit

Amet consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Pani Wiosna

Jeśli już to zrobiłeś, nie musisz tego robić ponownie.

Narysuj lub namaluj portret Pani Wiosny (w pełnej postaci)

Życzę Wam miłego tygodnia :)

Urszula Reterska