Want to make creations as awesome as this one?

Tikyba

Transcript

1

2

3

4

5

6

7

9

8

10

11

12

Garstyčios grūdelis ir raugas maišyme (Mt 13, 31-32)"Jėzus pateikė jiems dar vieną palyginimą: „Su dangaus karalyste yra kaip su garstyčios grūdeliu, kurį žmogus ėmė ir pasėjo savo dirvoje. Nors jis mažiausias iš visų sėklų, bet užaugęs esti didesnis už daržoves ir pavirsta medeliu; net padangių sparnuočiai atskrenda ir susisuka lizdus jo šakose“.

“Jūspirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta.Taiginesirūpinkite rytdiena, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai gana savo vargo“.Mt 6, 33-34

Tai palyginimai apie sėjėją (žr. Mt 13, 3–9. 18–23), apie rauges (žr. Mt 13, 24–30. 36–43), apie tinklą (žr. Mt 13, 47–52) ir kiti.

Jau dabar Dievas mus kviečia kurti Jo Karalystę, grą̃žinti pasaulį, kurti taiką ir džiaugsmą. Šventajame Rašte randame ir daugiau palyginimų apie Dangaus arba Dievo Karalystę žemėje.

Garstyčios grūdelis yra maždaug 1,5 mm skersmens.

Šventajame Rašte, Apreiškimo Jonui knygoje, skaitome, jog galutinę Dievo Karalystę išvysime pasaulio pabaigoje, kai Kristus ateis į žemę pas žmones antrą kartą. Dievas „apsigyvens pas juos, ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais“ (Apr 21, 3).

Tačiau lygindamas Dievo Karalystę su garstyčios grūdeliu, Jėzus trokšta pabrėžti jos pradžios trapumą ir silpnumą. Dėl Dievo veikimo iš kuklios pradžios, iš to, kas žmonių akyse nedaug yra verta, išauga nuostabi Karalystė, apimanti visas pasaulio tautas.

Jėzus skelbė Gerąją Naujieną, kad atėjo metas ir prisiartino Dievo Karalystė. Jis kviečia visus į ją įžengti, ypač vargdienius ir mažutėlius, kurie nuolankia širdimi Jį priima, taip pat nusidėjėlius, ragindamas juos atsiversti. Palyginimais Jėzus kviečia ir mus, kad būtume Jo mokiniai ir kurtume Dievo Karalystę atjausdami liūdintį ir vargstantį, padėdami stokojančiam, išklausydami kitą ir darydami gerus darbus. Kuriant Dievo Karalystę mums talkina Jėzaus atsiųsta Šventoji Dvasia. Kai nežinome, ką rinktis, ką sakyti ar kaip pasielgti, maldoje klauskime Šventosios Dvasios. Jos vedami galime nuveikti nuostabių dalykų, nugalėti kliūtis, įveikti baimę ar tingumą.

Atlikite užduotį, paspaudę nuorodą:

Šventajame Rašte Dievo Karalystė lyginama su brangiu perlu, su lobiu ir pan. Visais šiais palyginimais Dievas kviečia kurti gražesnį ir geresnį pasaulį, kuriame nebūtų vietos nuodėmei, blogiui. Galutinę Dievo Karalystę Jėzus įkurs antrą kartą atėjęs į žemę, tačiau jau šiandien galime bent mažais darbais prisidėti prie jos kūrimo. "Tai gera ir priimtina akyse mūsų Gelbėtojo Dievo, kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą" (1Tm 2,4)

Priklausomai nuo garstyčios rūšies jos medelis gali siekti nuo 3 iki 8 metrų aukščio

Atlikite užduotį paspaudę nuorodą: