Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ORTOGRAFIA

podsumowanie wiadomości

SECTION

KIERUNEK - > POPRAWNA PISOWNIA

Drogie Piątaki!

Podczas dzisiejszej lekcji przypomnicie sobie wszystkie poznane dotąd zasady pisowni wyrazów z głoską rz, ż, ch, h.

Poza powtórką będziecie mieli okazję do samodzielnego treningu swoich umiejętności bezbłędnego pisania!

Powodzenia! :)


SECTION

Ó

RZ

H

CH

Ż

ZESTAW MISTRZA ORTOGRAFII

ABY PRZYPOMNIEĆ SOBIE ZASADY PISOWNI WYRAZÓW Z DANĄ GŁOSKĄ, KLIKNIJ W KOPERTĘ OBOK NIEJ

Ó - piszemy wtedy, kiedy wymienia się ono na o, e lub a w innych formach danego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych.

Np. dwór - dwory

siódmy - siedem

skrócić - skracać


Ó - piszemy w zakończeniach wyrazów -ów, -ówka, -ówna.

Np: Kraków, chłopców, krówka, Nowakówna

!WYJĄTKI! skuwka, zasuwka


Ó - piszemy na początku niewielu wyrazów.

Np: ósmy, ówczesny, ówdzie


Ż - piszemy wtedy, kiedy wymienia się ono na g, dz, h, z, ź, s rebakowi dzban złota, gdy hulaszcza sobota :)) w innych formach danego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych.

Np: odważny - odwaga

mosiężny - mosiądz

drużyna - druh

mrożony - mróz

zakażenie - zakaźny

niżej - nisko


Ż - piszemy niekiedy w zakończeniach -aż, -eż.

Np: report, młodzi


Ż - piszemy po literach l, ł, r.

Np: ejszy, małżeństwo, oskaenie

CH - piszemy wtedy, kiedy wymienią się na sz w innych formach danego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych.

Np: mucha - muszka

ucho - uszko


CH - piszemy zawsze na końcu wyrazów.

Np: słuch, mech, książkach


CH - piszemy po literze s.

Np: schody, schab, wschódH - piszemy wtedy, kiedy wymienia się na g, ż, z w innych formach danego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych.

Np: wahać się - waga

druh - drużyna

błahy - błazen


H - piszemy w wyrazach, które rozpoczynają się cząstką hipo-, hydro-, hiper-.

Np: hydromasaż, hipermarket, hipopotam


H - występuję w wielu wyrazach obcego pochodzenia.

Np: Homer, Sahara, bohomaz

RZ - piszemy wtedy, gdy wymienia się na r w innych formach danego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych.

Np: starzec - starość

wzorzysty - wzór


RZ - piszemy w zakończeniach -arz, -erz, -mierz, -mistrz.

Np: księgarz, rycerz, kątomierz, zegarmistrz


RZ - piszemy po spógłoskach b, p, d, t, g, k, ch, j, w.

brzuch, przyroda, drzewo, trzy, grzebień, krzew, chrzan, spojrzeć, wrz

IWYJĄTKI! Między innymi: kształt, pszczoła, wszystko, pszenica, Mojżesz, Pszczyna, zawsze

SECTION

MISJA Ó

MISJA RZ

MISJA Ż

MISJA CH

MISJA H

Ortograficzne wyzwania

pIĄTAKU! CZAS NA SPRAWDZENIE SWOICH WIADOMOŚCI. POKONUJ MISJE ZGODNIE Z ICH NUMERACJĄ.

uDANEJ ZABAWY! :)

1

2

2

3

5

4

SECTION

Dziękuję za lekcję!


Do zobaczenia!