Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ORTOGRAFIA

podsumowanie wiadomości

SECTION

KIERUNEK - > POPRAWNA PISOWNIA

Drogie Piątaki!Podczas dzisiejszej lekcji przypomnicie sobie wszystkie poznane dotąd zasady pisowni wyrazów z głoską rz, ż, ch, h.Poza powtórką będziecie mieli okazję do samodzielnego treningu swoich umiejętności bezbłędnego pisania!Powodzenia! :)

SECTION

Ó

RZ

H

CH

Ż

ZESTAW MISTRZA ORTOGRAFII

ABY PRZYPOMNIEĆ SOBIE ZASADY PISOWNI WYRAZÓW Z DANĄ GŁOSKĄ, KLIKNIJ W KOPERTĘ OBOK NIEJ

Ó - piszemy wtedy, kiedy wymienia się ono nao,e lub a w innych formach danego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych.Np. dwór - dwory siódmy - siedem skrócić - skracaćÓ - piszemy w zakończeniach wyrazów -ów, -ówka, -ówna.Np: Kraków, chłopców, krówka, Nowakówna!WYJĄTKI!skuwka, zasuwkaÓ -piszemy na początku niewielu wyrazów.Np: ósmy, ówczesny, ówdzie

RZ- piszemy wtedy, gdy wymienia się na r w innych formach danego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych.Np: starzec - starość wzorzysty - wzórRZ - piszemy w zakończeniach -arz, -erz, -mierz, -mistrz.Np: księgarz, rycerz, kątomierz, zegarmistrzRZ - piszemy po spógłoskach b,p,d, t, g, k, ch, j, w.brzuch, przyroda, drzewo, trzy, grzebień, krzew, chrzan, spojrzeć, wrzećIWYJĄTKI! Między innymi: kształt, pszczoła, wszystko, pszenica, Mojżesz, Pszczyna, zawsze

Ż- piszemy wtedy, kiedy wymienia się ono na g, dz, h, z, ź, s (Źrebakowi dzban złota, gdy hulaszcza sobota :)) w innych formach danego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych.Np: odważny - odwaga mosiężny - mosiądz drużyna - druh mrożony - mróz zakażenie - zakaźny niżej - niskoŻ - piszemy niekiedy w zakończeniach -aż, -eż.Np: reportaż, młodzieżŻ - piszemy po literach l, ł, r.Np: lżejszy, małżeństwo, oskarżenie

CH - piszemy wtedy, kiedy wymienią się na sz w innych formach danego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych.Np: mucha - muszka ucho - uszkoCH - piszemy zawsze na końcu wyrazów.Np: słuch, mech, książkachCH - piszemy po literze s.Np: schody, schab, wschód

H - piszemy wtedy, kiedy wymienia się na g, ż, z w innych formach danego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych.Np: wahać się - waga druh - drużyna błahy - błazenH - piszemy w wyrazach, które rozpoczynają się cząstką hipo-, hydro-, hiper-.Np: hydromasaż, hipermarket, hipopotamH - występuję w wielu wyrazach obcego pochodzenia.Np: Homer, Sahara, bohomaz

SECTION

MISJA Ó

MISJA RZ

MISJA Ż

MISJA CH

MISJA H

Ortograficzne wyzwania

pIĄTAKU! CZAS NA SPRAWDZENIE SWOICH WIADOMOŚCI. POKONUJ MISJE ZGODNIE Z ICH NUMERACJĄ.uDANEJ ZABAWY! :)

1

2

2

3

5

4

SECTION

Dziękuję za lekcję!

Do zobaczenia!