Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Start

Jak na środowisko i organizmy żywe wpływają szkodliwe związki?

źródła zanieczyszczeń

Skutki zanieczyszczenia

Dbajmy o środowisko bo coś takiego może nastąpić

Działania w celu ratowania środowiska

karta pracy do wypełnienia po zapoznaniu się z materiałem prezentacji

Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego

WiolettaOrłowska

Dzień dobry drodzy uczniowie! Zapoznajcie się proszę z materiałami, które udostępniam Wam w prezentacji. Klikajcie w interaktywne linki - znajdziecie tam krótkie notatki, odnośniki do filmów, interaktywne ćwiczenia i instrukcje jak należy z nich korzystać. Ze względu na dużą zawartość materiału, temat ten rozłożony jest na dwie jednostki lekcyjne. Temat: Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego. Po tej lekcji:

 • dowiesz się jakie są źródła zanieczyszczeń środowiska w Polsce,
 • będziesz potrafił wymienić skutki zanieczyszczeń,
 • zaproponujesz działania na rzecz ochrony środowiska.

Efekt cieplarniany to zjawisko ocieplenia się klimatu Ziemi, polegające na zatrzymywaniu pewnej ilości ciepła emitowanego do atmosfery. Proces ten jest podobny do tego, jaki występuje w szklarni lub w pozostawionym w słońcu samochodzie. Spowodowane jest to wzrostem zawartości gazów: głównie tlenku węgla (IV) [CO2], freonów, metanu [CH4] i tlenku azotu(I) [N2O]. Na powstanie efektu cieplarnianego pośrednio wpływają również i inne gazy powstające podczas spalania, np. tlenek węgla(II) [CO], pozostałe tlenki azotu [NO2, NO], węglowodory Skutki efektu cieplarnianego

 • topnienie lodowców,
 • podniesienie poziomu mórz o około 0,5 m
 • zalanie terenów nadmorskich , np. Holandii, Missisipi czy Bangladeszu
 • przesunięcie stref klimatycznych o 150-500 km ku biegunom do końca XXI wieku
 • zaburzenie równowagi w ekosystemach i ginięcie wielu gatunków o małych zdolnościach adaptacyjnych
 • zmiany klimatyczne zwiększą częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych i katastrof klimatycznych jak fale upałów, powodzie, huragany, które w bezpośredni sposób zagrażają zdrowiu i życiu.
 • wyższe temperatury mogą poprawić warunki dla rolnictwa w środkowej i północnej części Europy oraz Kanadzie,
 • wysuszenie obecnie żyznych terenów, np. w Azji Południowo-Wschodniej czy w USA
 • choroby tropikalne, takie jak malaria, mogą rozprzestrzeniać się na północ i południe
Jeśli masz jeszcze trudności ze zrozumieniem tego pojęcia, obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=3oYYDXW1mMc

DZIURA OZONOWA Ozon to trójatomowy tlen O3 o charakterystycznym "świeżym" zapachu, który powstaje podczas wyładowań atmosferycznych. Ozon jest gazem nietrwałym. Działa silnie utleniająco (bakteriobójczo), co znalazło zastosowanie do dezynfekcji powietrza i wody. W większych ilościach działa szkodliwie na organizm ludzki. Ozon występuje w atmosferze przy powierzchni Ziemi, co jest zjawiskiem negatywnym, oraz w górnych warstwach stratosfery (50 km nad Ziemią), co jest zjawiskiem pozytywnym. Blisko powierzchni Ziemi ozon jest trucizną, która współuczestniczy w tworzeniu smogu fotochemicznego i kwaśnego deszczu. Ozon w stratosferze odgrywa rolę pozytywną, tworzy warstwę ochronną dla życia: chroni ludzi, zwierzęta i rośliny przed promieniowaniem ultrafioletowym docierającym na Ziemię ze Słońca. Ozon jest bowiem jedynym gazem w atmosferze, który zatrzymuje nadmiar promieniowania ultrafioletowego - zawartą w promieniowaniu energię przetwarza na ciepło, dzięki czemu spełnia też funkcję atmosferycznego termoregulatora. Jakie są przyczyny powstania dziury ozonowej? - film w j. angielskim https://www.youtube.com/watch?v=yHSEClUiNGs&feature=emb_logo Skutki dziury ozonowej:

 • Konsekwencją zmniejszenia powłoki ozonowej jest zwiększenie natężenia promieniowania ultrafioletowego, które jest zabójcze dla organizmów żywych : może spowodować wzrost zachorowań na raka skóry (czerniak) i choroby oczu.
 • Nadmiar promieniowania UV przyczynia się także do osłabienia odporności organizmów, a w konsekwencji zwiększenia ryzyka zarażenia chorobami wirusowymi i pasożytniczymi.
 • Wzrost promieniowania UV niekorzystnie wpływa także na rośliny. Może prowadzić do uszkodzeń wielu gatunków roślin żywieniowych, co z kolei może wpłynąć na zmniejszenie produkcji i pogorszenie jakości żywności

Smog Zanieczyszczone powietrze zawierające duże stężenia pyłów i toksycznych gazów, których źródłem jest głównie motoryzacja i przemysł. Wchodzące w skład smogu szkodliwe związki chemiczne, pyły i znaczna wilgotność są zagrożeniem dla zdrowia. Rodzaje smogów:

 1. smog kwaśny (londyński) - mgła przemysłowa, powstaje podczas niskich temperatur, w wyniku braku ruchu mas powietrza i dużej wilgotności oraz przy dużym stężeniu pyłów w powietrzu. Smog zawierający głównie tlenek siarki (IV) i tlenek węgla (IV), (tworzące z mgłą kropelki kwasów) oraz pyły i sadzę.
 2. Smog fotochemiczny (smog typu Los Angeles). Jest to brunatna mgła, która zwykle pojawia się nad miastami podczas słonecznej gorącej, pogody, przy dużym ruchu ulicznym. Czynnikami zanieczyszczającymi powietrze, pochodzącymi zwłaszcza ze spalin samochodowych są węglowodory, tlenki azotu i ozon, które wchodzą w reakcje ze światłem słonecznym, tworząc trujące związki.
Skutki smogu:
 • Zawarte w smogu czynniki alergizujące mogą wywołać astmę oraz jej napady, a także powodować zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli oraz niewydolność oddechową lub paraliż układu krwionośnego,
 • Smog powoduje także zmniejszenie masy urodzeniowej płodu, zwiększa zachorowalność na nowotwory jak i zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia astmy u dzieci.

Kwaśne deszcze Opady atmosferyczne o odczynie kwasowym przy pH mniejszym niż 5,6. Zawierają kwasy wytworzone w reakcji wody z pochłoniętymi z powietrza gazami, takimi jak: tlenek siarki (IV), tlenek siarki (VI), tlenki azotu, siarkowodór, tlenek węgla (IV), chlorowodór, wyemitowanymi do atmosfery w procesach spalania paliw, produkcji przemysłowej, wybuchów wulkanów, wyładowań atmosferycznych i innych czynników naturalnych. Skutki kwaśnych deszczy

 • Uszkodzenie liści i igieł drzew a także niszczenie runa leśnego. Obumieranie określonych odcinków bądź całych roślin
 • Nadmierne parowanie wody z roślin . Zakłócenia w procesie fotosyntezy
 • Zakwaszenie wód gruntowych i zbiorników wodnych. Następuje proces wymywania glinu z gleby, który dostaje się do organizmów ryb, powodując ich zatrucie
 • Niszczenie betonowych budowli i pomników
 • Odpadanie części elementów, pękanie. Korozja. Niszczenie instalacji wodociągowych
 • Kwaśne deszcze zakwaszają również glebę i wodę pitną, co powoduje wzrost w niej różnych metali ciężkich. Wchłaniane przez organizmy roślinne, zwierzęce a następnie przez człowieka, kumulując się w organizmie wywołują wiele chorób
 • Kwaśne deszcze przyczyniają się do nagromadzenia w glebie azotanów i siarczanów, w wyniku, czego korzenie roślin mają zmniejszoną możliwość pobierania wapnia, magnezu i potasu. Przez to korzenie zamierają, a roślina ginie

Obejrzyj film i zdefiniuj pojęcie eutrofizacji. https://www.youtube.com/watch?v=tXL4iANIQ6g Eutrofizacja proces wzbogacania się zbiorników wodnych w substancje odżywcze — pierwiastki biogenne, głównie azot i fosfor, także potas i sód, powodujący nadmierną produkcję biomasy glonów (co objawia się tzw. zakwitem glonów) prowadzący do eutrofizmu. Przyczyny eutrofizacji:

 • ścieki komunalne, przemysłowe i rolnicze
 • nawożenie gleby
 • erozja gleby
 • detergenty
Skutki eutrofizacji:
 • zmniejszenie ilości tlenu w wodzie
 • zmniejszenie przejrzystości wody
 • wzrost ilości składników biogennych
 • olbrzymi wzrost ilości glonów (sinic)

Zastanów się czy coś się zmieniło? w tym celu najpierw obejrzyj film. https://www.youtube.com/watch?v=W-CIEt3h5as&feature=emb_logo

Recykling – jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Recykling obejmuje odzyskiwanie surowców z produktów odpadowych i wykorzystywanie ich do produkcji nowych, poszukiwanych towarów Recykling to nowe życie dla śmieci i czystość dla środowiska https://www.youtube.com/watch?v=RMMJR27RkdI