Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Jak korzystać ze słownika frazeologicznego?

Zapisz w zeszycie temat: Frazeologizm poprawny czy błędny?

Cele lekcji:- wiem co to jest słownik frazeologiczny, znam budowę hasła słownikowego;- potrafię wyjaśnić czym są związki frazeologiczne;- wskazuję w zdaniach związki frazeologiczne i potrafię objaśnić ich znaczenie.

Obejrzyj krótkie wideo jako wstęp do lekcji.

Lorem Ipsum

Przeczytaj informacje na temat słownika - na kolejnych slajdach.

Słownik frazeologiczny

zawiera objaśnienia związków frazeologicznych, w tym również przysłów i powiedzeń. Pozwala on upewnić się, czy dobrze rozumiesz znaczenie danego związku i czy używasz go poprawnie.

Słownik frazeologiczny

Wyjaśnienia związków frazeologicznych znajdują się pod hasłami ułożonymi alfabetycznie. Hasłem jest wyraz, który wchodzi w skład frazeologizmu, zwykle rzeczownik, czasownik lub przymiotnik.

Budowa hasła słownikowego(klikaj w oczka)

HASŁO

ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY

OBJAŚNIENIE ZNACZENIA ZWIĄZKU

KOLEJNY ZWIĄZEK, KTÓRY ZAWIERA WYRAZ HASŁOWY

PRZYKŁAD UŻYCIA

NIEBO

1. Być w siódmym niebie

<<z jakiegoś powodu czuć się szczęśliwym, bardzo się cieszyć>> : Byłem w siódmym niebie, wreszcie coś ruszy! Radowałem się na myśl, że nareszcie uruchomię badania!

2. Być zawieszonym, pozostawać, tkwić między niebem a ziemią <<mieć nierozwiązane jakieś sprawy, oczekiwać na rozwiązanie jakiś spraw>>

(...)nie mogę niczego zacząć z tą budową(…) jestem zawieszony między niebem a ziemią, urzędnicy niesmieszą się z decyzją.Wielki słowni frazeologiczny PWN z przysłowiami, Warszawa 2009

ZAPISZ W ZESZYCIE:

ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY- utralone w języku połączenie wyrazów o stałym, przenośnym znaczeniu, które nie wynika ze znaczeń tworzących go słów.

Krótkifilm prezentujący przkłady frazeologizmów

Zrób w zeszycie ćwiczenia:- ćw. 1 str.215 (podręcznik)- ćw. 3 str. 216 (podręcznik)

Poszukaj związku frazeologicznego z wybranym przez ciebie hasłem -np. ząb. Wykonaj humorystyczny rysunek ukazujący dosłownie znaczenie tego sformułowania.

Dla chętnych!

Czy potrafisz wyjaśnić znaczenie poszczególnych związków frazeologicznych - Sprawdź i zagraj ;)

Czy potrafisz wyjaśnić znaczenie poszczególnych związków frazeologicznych - Sprawdź i zagraj ;)

Dziękuję za uwagę! :)