Want to make creations as awesome as this one?

kstroynowskaa@wp.pl

More creations to inspire you

BOARDS BOOK SERIES

Interactive Image

TRAIN

Interactive Image

DESMOND TUTU

Interactive Image

CRAIG HODGES

Interactive Image

CLC MALL MAP

Interactive Image

VANDANA SHIVA

Interactive Image

Transcript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dziś poznamy osobę, która otrzymała z nieba zadanie opiekowania się dzieckiem, które nie było jej potomkiem. Tą osobą jest św. Józef. Otwórz zeszyt i zapisz do niego temat i cele dzisiejszej lekcji :)T: ŚW. JÓZEF - MILCZĄCY OPIEKUN. Cele: 1. Poznanie duchowej sylwetki św. Józefa oraz jego roli w rodzinie Jezusa. 2. Charakterystyka św. Józefa, jako wzór dla wszystkich ojców i opiekunów. 3. Poznanie, co Ewangelia mówi o św. Józefie.

Józef pochodził z rodu Dawida. Mimo, że był królewskim potomkiem, nie posiadał majątku, a na życie zarabiał, pracując jako cieśla. Pan Bóg powołał go do pełnienia bardzo odpowiedzialnego zadania, jakim była opieka nad Jego Synem, gdy Jezus był jeszcze dzieckiem. Dziś naszym zadaniem na podstawie 4 fragmentów Pisma św. (kolejno w punktach 3-6) będzie odnalezienie jego CECH (wypisz je oczywiście w zeszycie ;)

Ile słów wypowiedzianych przez św. Józefa odnaleźliście w tych fragmentach??? W Ewangelii nie zapisano ani jednego słowa, które wypowiedział św. Józef, dlatego nazywa się go czasem "milczącym świętym".

Józef opiekował się Maryją, gdy oczekiwała narodzenia Jezusa. Dbał o to, aby Maryja i mały Jezus byli bezpieczni, by mieli schronienie i pożywienie, a kiedy niebezpieczeństwo minęło, zapewnił im dom w Nazarecie.

"(Jezus) poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany". Łk 2,51 - Co to oznacza? - Jak myślisz, jak wyglądało dzieciństwo Pana Jezusa? Piosenka znana od przedszkola idealnie odpowiada na to pytanie https://www.youtube.com/watch?v=w0aipESqLVc

Jako powtórzenie dzisiejszej lekcji, otwórz ćwiczenia na temacie 36. Św. Józef - milczący opiekun i wykonaj zadania. Z Bogiem!