Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

przewodnik

Wielki Tydzień- 2020

☺ Twórcze przeżycie Wielkiego Tygodnia w domu

Niedziela PALMOWA

NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ

rozpoczyna Wielki TYDZIEŃ

Jeśli chcesz wiedzieć więcej

o Wielkim Tygodniu kliknij w rakietę

Na nastepnych slajdach jest kilka propozycji

domowej "celebracji" tego czasu
proszę wybrać w wolności, na miarę swych potrzeb

Proponowane teksty biblijne
można czytać z Pisma świętego

Niedziela

Palmowa

– Zrobić z gałązek małą palmę (można w sobotę).

ustawić ją na widocznym miejscu

– Odczytać opis wjazdu Jezusa do Jerozolimy, według św. Mateusza
(21, 1-17).
Wysłuchać przez radio lub TV Mszy świętej i przyjąć Komunię duchowo.

KOMUNIA DUCHOWA

poza przestrzenią sakramentalną.

polega na wzbudzeniu

w swoim sercu gorącego pragnienia zjednoczenia z Jezusem tak i z takimi samymi skutkami, jak to się dzieje wówczas, gdy przyjmujemy Eucharystię.

więcej

Triduum

PASCHALNE

To czas, kiedy dotykamy największych

tajemnic naszego zbawienia.

WIELKI CZWARTEK

WIELKI PIĄTEK

WIELKA SOBOTA

Wielki Czwartek

– Jeśli jest obrazek Ostatniej Wieczerzy ustawić go na pierwszym miejscu.Wspólnie zjeść kolacje (na pamiątkę Wieczerzy, którą spożył Jezus z uczniami)

– Krótka modlitwa i przeczytanie Ewangelii św. Jan (rozdział 13 i 14)
– Po wieczerzy odczytać Ustanowienie Najświętszego Sakramentu I Kor 11,17-34).
– Przyjąć Komunię duchowo, trzy minuty ciszy i dziękczynienia za to, że Jezus mieszka w naszym sercu.
– Odśpiewać/posłuchać Pieśń „Ogrodzie Oliwny”…
Wieczór ok. 21.00 odczytać (Mt 26,16-56) i godzinę przeżyć albo
w ciszy, albo uczestnicząc
w katolickich programach TV lub Radia.

http://www.biblijni.pl/Mt,26,47-56


rozdział 13


rozdział 14

Pierwszy List do Koryntian

wielki Piątek

Można posłuchać pieśni wielkopostnych

– Na stole ustawić Krzyż.
Jeśli to możliwe odprawić „Drogę krzyżową” / Można odmówić Koronkę do Miłosierdzia o 15.00
Wieczorem przed kolacją odczytać opis Męki Jezusa według św. Jana (położyć krzyż na stole)

– Przyjąć duchowo Komunię świętą…
– Można Pokłonić się krzyżowi
Przed spoczynkiem odczytać Hymn
o miłości (1 Kor 13,1-13)
Zastanowić się, w jakim stopniu moja miłość jest miłością opisaną przez św. Pawła.


KORONKA MÓWIONA


Koronka śpiewana

wielka sobota


– Przygotować potrawy wielkanocne -pomalować pisanki

Przed kolacją odczytać List św. Jakuba i podziękować Bogu za łaskę wiary.

– Po kolacji zaśpiewać/posłuchać Jedną z pieśni wielkanocnych

– Przyjąć duchowo Komunię świętą.

Na zakończenie spróbować odśpiewać trzy Pieśni wielkanocne. Alleluja!.

wielka Niedziela

Odczytać opis Zmartwychwstania Jezusa według Ewangelii Jana (rozdział 20)


– przed przed rozpoczęciem posiłku wielkanocnego Błogosławieńswto pokarmów Życzenia wspólne śniadanie

Po nim/lub przed nim Pieśń Wielkanocna. Alleluja!

♪♪♪

WIELKANOC

ZMARTWYCHWSTAŁ PAN

i żyje dziś

kliknij w znaczki

MIEJSCA ŚWIĘTE

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/hS-OkMN88cM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/1HI5AX3ZiNY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

RADUJ SIĘ ZBAWIENIE

PRZYSZŁO DO CIEBIE

BŁOGOSŁAwionego czasu

w domu - niech Jezus,
który umiera
i zmartwychwstaje POBŁOGOSŁAWI
I obdarzy swoją
mocą i łaską
Nasze domY, serca
i Rodziny