Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

LINGUAS

QUIZ

EMPEZAR

QUE OPCIÓN ESTÁ ORDEADA ALFABÉTICAMENTE?

PREGUNTA 01

Tarde, dado, afialapis


afialapis, dado, tarde

dado, afialapis, tarde.


POR QUE PALABRAS ESTÁN FORMADAS AS FAMILIAS DE PALABRAS?

PREGUNTA 02

campos semánticos


palabras comúns


palabras derivadas

CAL DESTAS PALABRAS É COMPOSTA?

PREGUNTA 03

carpinteiro


xornalista


tirachinas

QUE TIPO DE PALABRAS SON OS XENTILICIOS?

PREGUNTA 04

adxectivos

substantivos


verbos


QUE TRES PARTES DEBEN TER SEMPRE AS NARRACIÓNS?

PREGUNTA 05

introducción, comezo e desenlace


introducción, nudo e desenlace

introducción, desarrollo e nudo


¡ E ! SON SIGNOS DE...

PREGUNTA 06

exclamación

interrogación


dúbida


CAL DESTAS PALABRAS TEN UN PREFIXO?

PREGUNTA 07

Incorrecto

correcto


correctísimo


CAL DOS SEGUINTES SON ARTIGOS INDETERMINADOS?

PREGUNTA 08

O, A, OS, AS.


UN, UNHA, UNS, UNHAS.

EL, LA, LOS, LAS.


ONDE SE ENGADEN OS SUFIXOS NAS PALABRAS PARA QUE VARÍEN O SEU SIGNIFICADO?

PREGUNTA 09

Ao final da palabra, por ex: madraza

Ao principio da palabra, por ex: imprevisto


No medio da palabra


CALES SON AS PALABRAS SINÓNIMAS?

PREGUNTA 10

Palabras igual con distinto significado.


Palabras diferentes con significados contrarios.


Palabras diferentes con significacos similares

NORABOA!

Voltar a comezar?