Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

SUMMER ZINE 2018

Presentation

FALL ZINE 2018

Presentation

INTERNATIONAL EVENTS

Presentation

ENGLISH PAST SIMPLE LESSON

Presentation

MASTER'S THESIS ENGLISH

Presentation

FRENCH: LE FUTUR

Presentation

3 TIPS FOR AN INTERACTIVE PRESENTATION

Presentation

Transcript

Te różne formy rzeczownika w zdaniu nazywamy przypadkami. W języku polskim mamy 7 przypadków. Rzeczownik odmienia się przez nie w liczbie pojedynczej i mnogiej.,Przepisz teraz bardzo starannie tabelę do zeszytu. Twoim zadaniem będzie nauczyć się wszytkich nazw przypadków i pytań do nich. Spróbuj w zeszycie odmienić rzeczwonik piłka na tej samej zasadzie, co kot. W mailu bez załączników zaprezentuj mi efekt tej odmiany.,Dziś mamy trudną lekcję, więc musisz się maksymalnie skupić. Pamiętasz, że rzeczownik nazywa osoby, przedmioty, zwierzęta, rośliny i zjawiska. Wykonałeś/aś zadanie 4 w podręczniku i wiesz już, że rzeczownik w zależności od zdania zmienia swoją formę, np. chłopiec, chłopców, chłopcami. Oznacza to, że jest odmienną częścią mowy. Odpowiada na pytania: kto? co?,Temat lekcji: Odmiana rzeczownika.,,Otwórz teraz podrecznik na stronie 202. Przeczytaj uważnie niebieską tabelę odmiany rzeczownika kot. Przeczytaj głośno nazwy przypadków i pytania do nich. Zobacz, jak zmnieniają się fomy.,,,,Aby określić rodzaj rzeczownika, trzeba sprawdzić, z jakimi określeniami (ten, ta, to) łączy się w mianowniku liczby pojedynczej danego wyrazu np. "koleżankami" w mianownkiu l..poj. "koleżanka" - "ta koleżanka" - rodzaj żeński.Dla treningu wykonaj w zeszycie zadanie 7 i 8 ze strony 203.,Na dziś mamy przewidziane dwie godziny, dlatego pracujemy jeszce nad rodzajem rzeczownika. Przepisz poniższe informacj do zeszytu.,Rzeczownik, prócz przypadków posiada także rodzaj. W liczbie pojedynczej są to: rodzaj:męski np. ten chłopiec,żeński: np. ta dziwczynka,nijaki, np. to dziecko,