Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

jak powstaje film


Marta Strupiechowska

Dorota Po łatyńska

Zanim powstanie film, potrzebny jest scenariusz. Tworzy go scenarzysta.


W scenariuszu znajduje się bardzo wiele ważnych informacji takich jak: fabuła, charakterystyka postaci, przebieg akcji oraz oczywiście dialogi.

Bywa tak, że scenariusz ma kilku autorów. Czasami różne osoby pracują nad różnymi fragmentami (częściami) scenariusza. Są na przykład osoby, które pracują tylko nad dialogami.

scenariusz

scenopis

Na podstawie scenariusza tworzony jest scenopis, czyli techniczny plan realizacji filmu, w którym pojawiają się już tak szczegółowe informacje, dotyczące poszczególnych scen, jak przewidywana długość poszczególnych ujęć, które złożą się na każdą ze scen filmu, czy dokładny sposób, w jaki będą one filmowane. Scenopis jest podstawą konkretnych działań reżysera, operatora czy też scenografa już bezpośrednio na planie filmowym.

Scenograf to również niezwykle ważny twórca dzieła filmowego. Jest on autorem scenografii, czyli oprawy plastycznej filmu. W oparciu o scenariusz i scenopis, współpracując z reżyserem oraz autorem zdjęć i producentem, scenograf planuje wygląd, a następnie projektuje przestrzenie, w których rozgrywać się będzie akcja filmu.


Scenograf nadzoruje prace zespołu, którego zadaniem jest wykonanie scenografii.


kostiumograf

Zadaniem kostiumografa jest projektowanie kostiumów – strojów,

w których występują postacie oraz rekwizytów związanych bezpośrednio z ich ubiorem.

Kostiumograf współpracuje ze specjalistami od charakteryzacji, scenografem oraz innymi członkami zespołu realizującego film (reżyser, autor zdjęć). Mimo iż mówi się, że to „nie szata zdobi człowieka”, kostiumy to, podobnie jak scenografia, niezwykle ważny element filmu, który buduje jego stronę wizualną (czyli to, co widzimy).

Reżyser to osoba, pod kierunkiem której powstaje film. Reżyser jest jak dyrygent, który musi poprowadzić orkiestrę złożoną z wielu muzyków. Reżysera uważa się za najważniejszego twórcę i autora filmu. To jego nazwiskiem podpisywany jest film .

W praktyce rola reżysera i zakres jego odpowiedzialności za ostateczny kształt filmu może być różny. Możemy mieć do czynienia z sytuacją, gdy reżyser to będzie przede wszystkim realizator, osoba wynajęta przez studio filmowe do kierowania procesem realizacji zdjęć.


Aktor (łac. āctor, od agere „działać”) – osoba odgrywająca za pomocą szczególnego zachowania, technik cielesnych i głosowych rolę w filmie.

To osoba, która gra postać oglądaną przez nas na ekranie.
Na przykład aktor Johnny Depp (na zdjęciu obok) zagrał kapitana Jacka Sparrowa w serii filmów „Piraci z Karaibów”, zaś aktorka Angelina Jolie postać Maleficent w filmie „Czarownica”. Oni zagrali oczywiście role główne, pierwszoplanowe.

AKTOR


Oprócz aktorów występujących w rolach pierwszoplanowych (głównych), w filmie zazwyczaj pojawiają również aktorzy drugoplanowi. Choć akcent w filmie zawsze położony jest na główne postacie, to jednak te drugoplanowe są równie ważne.


Ich relacje z głównym bohaterem filmu są często niezwykle istotne dla przebiegu akcji (tak jest choćby w przypadku kruka Diavala, czyli sojusznika Maleficent ze wspomnianej „Czarownicy”).

statyści

Statyści, czyli osoby pojawiające się w tle, w scenach zbiorowych (na przykład bitew) i zazwyczaj niewypowiadające żadnego tekstu. Statystami w filmach są przeważnie osoby niebędące aktorami.Dublerzy, czyli osoby zastępujące aktorów w niektórych scenach filmowych, zwłaszcza takich, które wymagają specjalnych umiejętności (na przykład szermierka albo gra na jakimś instrumencie muzycznym).


Gdy będą to sceny niebezpieczne dla zdrowia i życia (na przykład skok z dużej wysokości, wypadek samochodowy), takim dublerem będzie kaskader.

Montażysta to osoba, która również pełni bardzo ważną funkcję w zespole ludzi tworzących film. To za sprawą pracy montażysty z nakręconego materiału filmowego powstaje film w swoim ostatecznym kształcie.


Dopiero montaż powoduje,
że pojedyncze sceny łączą się w całość i dzieło filmowe zaczyna nabierać kształtu, staje się mającą sens opowieścią.

Kierownik produkcji, który czuwa nad wszystkimi sprawami organizacyjnymi, związanymi powstawaniem danego filmu.


Nie należy również zapominać o producencie filmu. Taka osoba, będąca przedstawicielem wytwórni filmowej, sprawuje generalny nadzór nad całością przedsięwzięcia, jakim jest powstawanie filmu.
Bez producenta zrobienie filmu nie byłoby możliwe. To on dba o to, by były fundusze na jego realizację

To jeszcze nie wszystkie osoby, które biorą udział w tworzeniu filmu. Bezpośrednio na planie filmowym pracują również: realizator dźwięku, który rejestruje dźwięk (przy profesjonalnej produkcji filmowej dźwięk i obraz nagrywa się osobno – inaczej niż w naszych domowych kamerkach), sekretarz planu, który prowadzi dokładne notatki dotyczące przebiegu pracy nad filmem czy też klapser, który odpowiada za obsługę specjalnej tabliczki zwanej klapsem.

Operator kamery, czasami zwany potocznie kamerzystą, to osoba odpowiedzialna za wykonywanie zdjęć filmowych podczas realizacji filmu.


Osoba na tym stanowisku obsługuje kamerę do nagrywania i dodatkowy sprzęt umożliwiający mu pracę zgodnie z zaleceniami reżysera.

Gdy film zostanie skończony, zajmuje się nim dystrybutor. To on odpowiada za jego reklamę w telewizji, radiu, w kinach, gazetach i przygotowuje setki kopii filmowych, które w tym samym czasie trafiają do różnych miejsc na świecie.


To on wysyła film do kin.

Jeśli chcecie zobaczyć jak powstaje film

adaptacja

film na podstawie książki, przystosowanie utworu na potrzeby ekranu

dubel

powtórka tego samego ujęcia filmowego


Liczba dubli jest napisana na klapsie

Do najczęstszych przyczyn konieczności powtórzenia ujęcia (czyli nagrania dubla) należą:

 • przejęzyczenie/zapomnienie tekstu przez aktora
 • zaśmianie się
 • niezachowanie ciszy przez ekipę filmową
 • nieodpowiednie lub niedostateczne ukazanie emocji przez aktora
 • błąd kamerzysty
 • niepoprawne użycie lub działanie efektów specjalnych

efekty specjalne

takie, których nie dałoby się sfilmować w rzeczywistości

dystrybutor

rozprowadza film do różnych kin

dubler

osoba, która zastępuje aktora

klaps

urządzenie umożliwiające identyfikację kolejnych ujęć filmu

dubbing

stosowany jest przy filmach obcojęzycznych. Polega na zastąpieniu dialogów i komentarzy lokalną wersją językową.

preprodukcja

okres poprzedzający produkcję filmu. Czas ten poświęcony jest na zaczerpnięcie pomysłu do chwili akceptacji scenariusza.

remake

nowsza wersja wcześniej nakręconego filmu

kadr

przestrzeń widziana przez obiektyw kamery.

udźwiękowienie

przegranie taśm dźwięku na ścieżkę dźwiękową filmu

scenopis


szczegółowy opis każdego z ujęć filmu. Tworzony jest na podstawie scenariusza.

scena

kompozycyjnie wyodrębniony fragment filmu. Charakteryzuje się jednością czasu, miejsca i akcji

scenograf

osoba odpowiedzialna za wykonanie dekoracji

reżyser

artysta odpowiedzialny za całokształt filmu

plan filmowy

 • miejsce w którym realizowane są zdjęcia.
  • Plan - (rodzaj ujęcia filmowego). Określenie przestrzeni obejmowanej przez obiektyw kamery:

Plan amerykański


  • Plan amerykański - obejmuje aktorów od kolan w górę,
  • Detal - rodzaj ujęcia filmowego przedstawiającego szczegół filmowanego obiektu - np. zaciśnięta pięść, trybik w zegarku, łzę spływającą z oka, palec naciskający przycisk.
  • Ogólny - pokazuje miejsce akcji np. całe pomieszczenie. Umiejscawia akcję w przestrzeni.
  • Półzbliżenie - jeden z rodzajów "bliskich" planów filmowych. Ukazuje popiersie postaci ludzkiej, jej mimikę, gestykulację, emocje.Chodzi w nim głównie o ukazanie szczegółów ubioru postaci lub cech szczególnych zwierzęcia.
  • Total - pokazuje więcej niż plan ogólny np. plaża z opalającymi się ludźmi, w tle horyzont.
  • Zbliżenie - pokazuje np. twarz człowieka, dziecko w wózku.
  • Plany od największego do najmniejszego: total, ogólny, amerykański, półzbliżenie, zbliżenie, detal

scenariusz

forma literacka przyszłego filmu, będąca podstawą jego realizacji. Zawiera szkic fabuły, charakterystykę postaci, opis miejsc, dialogi oraz uwagi odautorskie i reżyserskie.

sprawdź, czy wiesz...

kliknij w wybrany wyraz

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:Filmy/Słowniczek_pojęć_filmowych

go raibh maith agat

Dziękuję

thank you