Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

BLENDED LEARNING

Presentation

PROJECT ETWINNING PRESENTATION

Presentation

LE "LEARN IT SMART": ETWINNING LEARNING EVENT

Presentation

ETWINNING PRESENTATION

Presentation

THE WIND AND THE SUN STORYJUMPER BOOK

Presentation

INTRO INNOVATE

Presentation

ESL: DISCOVERING NEW YORK CITY

Presentation

Transcript

,Bezpieczeństwo,Lorem ipsum dolor sit amet,1. Wysłuchaj tekstu czytanego przez rodzica"Magda sama w domu"(podręcznik str. 54).Odpowiedz rodzicom na pytania, pamiętaj odpowiadamypełnym zdaniem.,2. Spójrz na ilustracje na str. 55 w podręczniku.Zastanów się:Dlaczego w kontaktach z nieznajomyminależy zachowaćostrożność?Na jakie pytania nie należy odpowiadać podżadnym pozorem? Wykonaj zadania w ćwiczeniachpolonistycznych zadanie 1,3,4 na str. 44.Dla chętnych - zadanie 2,5 str. 44 - 45.,Ostrożności nigdy za wiele,4. Oglądnij filmiki o ostrożności. Wspólnie z rodzicem ułóż 3 zasady o bezpieczeństwie i zapisz je w zeszycie w linie - np.Nigdy ..., Zawsze..., Pamiętaj..., Gdy .....,5. Utrwal dodawanie zeszyt do kaligrafii matematycznej nastr.22,3. Naucz się piosenki.,Kto nam pomaga ?,2. Obejrzyj film o służbach ratunkowych.,1. Otwórz podręcznik j.polski na str. 56-57.,3. Zapisz numery alarmowe w zeszycie - zapamiętaj!4. Wykonaj zadania z j. polskiego str.46-47 ćw. 1,2 i 3 /4/,5. Poznajemy liczbę 16.,2,3,4,1,6. Zeszyt ćw. do matematyki - str.29 i 30.,7. Plastyka,1. Obejrzyj film.,Title 1,Bezpieczna i zdrowa droga rowerowa,2. Zeszyt ćw. Dzień odktywców -wykonaj zadania ze str. 50-51.,3. Czas się poruszać,4. Utrwalenie, Językangielski,5. Ćwiczenia utrwalające.