Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

1

Kanada- Środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa

Zanim przejdziesz dalej obejrzyj

Karta pracy do wypełnienia po zapoznaniu się z materiałem prezentacji

WiolettaOrłowska

https://www.youtube.com/watch?v=w5jgBDCo1FQ

Dzień dobry drodzy uczniowie! Zapoznajcie się proszę z materiałami, które udostępniam Wam w prezentacji. Klikajcie w interaktywne linki - znajdziecie tam krótkie notatki, odnośniki do filmów, interaktywne ćwiczenia i instrukcje jak należy z nich korzystać.

Temat: Kanada- środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa. Po tej lekcji:

 • scharakteryzujesz cechy klimatu Kanady,
 • dowiesz się, jakie czynniki wpływają na specyficzny układ stref klimatycznych w tym kraju,
 • określisz zasięg północnej granicy lasów,
 • poznasz cechy rolnictwa Kanady.

Po obejrzeniu prezentacji i wiedzy z tematu: Środowisko przyrodnicze Ameryki to już wiesz: Klimat w Kanadzie jest zróżnicowany i zależy od szerokości geograficznej. Na północy Kanady występuje klimat subpolarny i polarny. W centrum kraju występuje klimat kontynentalny chłodny, natomiast na południu jest on umiarkowany ciepły. Na tak znaczne zróżnicowanie klimatyczne Kanady największy wpływ mają:

 • ukształtowanie powierzchni,
 • prądy morskie,
 • cyrkulacja powietrza nad jego terytorium.

WPŁYW PRĄDÓW MORSKICH NA KLIMAT Prądy morskie są to jakby ogromne "rzeki" płynące w powierzchniowych wodach mórz i oceanów. Dzielimy je na:

 • ciepłe - temperatura wody jest wyższa niż temperatura wód otaczających, przyczyniają się do zwiększenia temperatury i wilgotności, na obszarach obok których przepływają
 • zimne - temperatura wody jest niższa niż temperatura wód otaczających. wpływają na ochłodzenie i osuszenie klimatu, na obszarach obok których przepływają.
Wpływ prądów na klimat Kanady widać szczególnie na wschodnim wybrzeżu. Obszary objęte klimatem subpolarnym znajdują się na tej samej szerokości geograficznej, na której za zachodnim wybrzeżu występuje klimat umiarkowany ciepły. Ciepłe prądy morskie opływają zachodnie wybrzeże - Prąd Północnoatlantycki i Prąd Alaski - nie tylko powodują ogrzanie terenu nadbrzeżnego, lecz także obfite opady. Dlatego na zachodnim wybrzeżu:
 • odnotowuje się najwyższe roczne sumy opadów w Ameryce Północnej,
 • są tam wyjątkowo łagodne zimy.

Cyrkulacja powietrza w Kandzie zimą i latem Cyrkulacja powietrza nad terytorium Kanady powoduje ekstremale różnice wartości temperatury powietrza w centrum kraju w ciągu roku. Oznacza to, że w tym samym miejscu zimą może być -40*C, a latem 30*C. Zimą nad Kanadą z reguły tworzy się rozległy wyż. Powoduje on długie utrzymywanie się arktycznego powietrza, które może przemieszczać się na południowy zachód i południowy wschód w kierunku ośrodków niżowych. Dlatego też w centrum Kanady zimy z reguły są bardzo mroźne i śnieżne. Latem nad Kanadą powstaje rozległy niż. Nad obszar tego kraju docierają wtedy ciepłe, czasem nawet gorące masy powietrza z ośrodków wyżowych znajdujących się na południe od Kanady.

Ukształtowanie powierzchni w Kandzie ma układ południkowy. Wzdłuż zachodnich wybrzeży rozciąga się łańcuch górski Kordylierów, które częścią są Gór Skalistych. Nieco dalej na wschód znajdują się wyżyny zajmujące największe obszary w Kandzie. W ich południowej części występuje preria- obszar porośnięty roślinnością trawiastą. Obszary nizinne znajdują się and Oceanem Atlantyckim oraz wokół Zatoki Hudsona.

Zasięg północnej granicy lasów Wynikiem specyficznego układu stref klimatycznych jest nietypowy układ stref roślinnych. Granica występowania lasów we wschodniej części Kanady kończy się na równoleżniku 52*N,natomiast w zachodniej części, na półwyspie Alaska, którego część leży w zasięgu tego kraju, tajga sięga za koło podbiegunowe północne. Około 34% powierzchni Kandy pokrywają lasy, największą część zajmują lasy iglaste- tajga. W Kanadzie występują lasy deszczowe strefy umiarkowanej. Klimat zachodniego wybrzeża powoduje, że lasy te są zielone przez cały rok.

Rolnictwo w Kandzie Rolnictwo Kanady jest towarowe i wysoko zmechanizowane; dominują duże gospodarstwa rolne ( farmy ) o średniej pow. 200 ha (zwłaszcza na zachodzie). Dobre warunki klimatyczne i glebowe południowej i południowo-wschodniej Kanady uczyniły z niej kraj rolniczy. Uprawia się tu rośliny typowe dla tej strefy klimatycznej takie jak pszenicę, jęczmień, owies, ziemniaki oraz buraki cukrowe. Południowo - środkowa Kanada to rozległe obszary prerii, które stanowią naturalne pastwiska dla hodowli bydła i owiec.

OCZAMI PODRÓŻNIKA

TO JUŻ JEST KONIEC.... ALE MUSISZ JESZCZE ROZWIĄZAĆ KARTĘ PRACY OZNACZONĄ KOPERTKĄ. POWODZENIA