Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

BATXILLERATEstàs ben informat de com funciona la PBAU?Comprovem-ho!

COMENÇAM

Una

Dues

Tres

De quántes parts consta aquesta prova?

1/11

Incorrecte! Consta de dues parts: bloc d'accés i bloc d'admissió.

SEGüENT

Correcte! Consta de dues parts: bloc d'accés i bloc d'admissió.

SEGüENT

Incorrecte! Consta de dues parts: bloc d'accés i bloc d'admissió.

SEGüENT

No

És obligatori presentar-se als dos blocs de la PBAU

2/11

Incorrecte! No és obligatori, però sí recomanable. Has de superar el bloc d'accés per tenir accés a la universitat i et pots presentar al bloc d'admissió per millorar la nota d'admissió.

SEGüENT

Correcte! No és obligatori, però sí recomanable. Has de superar el bloc d'accés per tenir accés a la universitat i et pots presentar al bloc d'admissió per millorar la nota d'admissió.

SEGüENT

No

Per aprovar la PBAU i poder accedir a la universitat has de treure un 5 al bloc d'accés?

3/11

Incorrecte! El bloc d'accés ha de tenir una nota igual o superior a 4 i la mitjana ponderada amb el batxillerat ha de ser igual o superior a 5

SEGüENT

Correcte! El bloc d'accés ha de tenir una nota igual o superior a 4 i la mitjana ponderada amb el batxillerat ha de ser igual o superior a 5

SEGüENT

Les matèries d'opció del bloc d'assignatures troncal del segon curs de batxillerat

Les matèries troncals generals del segon curs de batxillerat

Quines matèries formen part del bloc d'accés?

4/11

Incorrecte! El bloc d'accés consta de les matèries troncals generals cursades a segon de batxillerat: Català, Castellà, Anglès, Història d'Espanya i la matèria de modalitat cursada.

SEGüENT

Correcte! El bloc d'accés consta de les matèries troncals generals cursades a segon de batxillerat: Català, Castellà, Anglès, Història d'Espanya i la matèria de modalitat cursada.

SEGüENT

Les matèries d'opció del bloc d'assignatures troncal del segon curs de batxillerat

Les matèries troncals generals del segon curs de batxillerat

Quines matèries formen part del bloc d'admissió?

5/11

Correcte! El bloc d'admissió consta de les matèries específiques cursades a segon de batxillerat.

SEGüENT

Incorrecte! El bloc d'admissió consta de les matèries específiques cursades a segon de batxillerat.

SEGüENT

A una, dues o tres

Només a dues

A tres, obligatòriament

A quantes matèries del bloc d'admissió em puc presentar?

6/11

Correcte! Pots examinar-te d'una, de dues o de tres matèries d'opció. Si et presentes a tres, només es tindran en compte les dues millor notes ponderades.

SEGüENT

Incorrecte! Pots examinar-te d'una, de dues o de tres matèries d'opció. Si et presentes a tres, només es tindran en compte les dues millor notes ponderades.

SEGüENT

Incorrecte! Pots examinar-te d'una, de dues o de tres matèries d'opció. Si et presentes a tres, només es tindran en compte les dues millor notes ponderades.

SEGüENT

Sí, en els dos blocs

Només en el bloc d'admissió

Només en el bloc d'accés

No

A la PBAU, puc examinar-me de matèries que no hagi cursat?

7/11

Incorrecte! Només em puc presentar a matèries que no hagi cursat en el bloc d'admissió. En canvi, les del bloc d'accés les he d'haver cursades.

SEGüENT

Correcte! Només em puc presentar a matèries que no hagi cursat en el bloc d'admissió. En canvi, les del bloc d'accés les he d'haver cursades.

SEGüENT

Incorrecte! Només em puc presentar a matèries que no hagi cursat en el bloc d'admissió. En canvi, les del bloc d'accés les he d'haver cursades.

SEGüENT

Incorrecte! Només em puc presentar a matèries que no hagi cursat en el bloc d'admissió. En canvi, les del bloc d'accés les he d'haver cursades.

SEGüENT

No podré superar la PBAU

Em baixarà la nota d'accés

No implica cap canvi en la nota d'accés

Què passa si no aprov alguna matèria del bloc d'admissió?

8/11

Incorrecte! Suspendre alguna matèria del bloc d'admissió no implica cap canvi en la nota d'accés, però només et faran mitjana les notes que siguin igual o superior a 5.

SEGüENT

Incorrecte! Suspendre alguna matèria del bloc d'admissió no implica cap canvi en la nota d'accés, però només et faran mitjana les notes que siguin igual o superior a 5.

SEGüENT

Correcte! Suspendre alguna matèria del bloc d'admissió no implica cap canvi en la nota d'accés, però només et faran mitjana les notes que siguin igual o superior a 5.

SEGüENT

Com es calcula la nota d'accés?

Sobre 10 punts i és el resultat de la mitjana ponderada del 40% de la nota de batxillerat i el 60% de la nota del bloc d'accés.

Sobre 10 punts i és el resultat d e la mitjana ponderada del 60% de la nota de batxillerat i el 40% de la nota del bloc d'accés.

Sobre 10 punts i és el resultat d e la mitjana ponderada del 50% de la nota de batxillerat i el 50% de la nota del bloc d'accés.

9/11

Incorrecte! La nota d'accés es calcula sobre 10 punts i és el resultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana de batxillerat i el 40% de la nota del bloc d'accés, sempre que aquesta sigui igual o superior a 4 punts.

SEGüENT

Correcte! La nota d'accés es calcula sobre 10 punts i és el resultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana de batxillerat i el 40% de la nota del bloc d'accés, sempre que aquesta sigui igual o superior a 4 punts.

SEGüENT

Incorrecte! La nota d'accés es calcula sobre 10 punts i és el resultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana de batxillerat i el 40% de la nota del bloc d'accés, sempre que aquesta sigui igual o superior a 4 punts.

SEGüENT

Com es calcula la nota d'admissió?

Sobre 14 punts. Les notes ponderades de les matèries del bloc d'admissió se sumen a la nota d'accés.

Sobre 10 punts. Les notes ponderades de les matèries del bloc d'admissió se sumen a la nota d'accés.

10/11

Correcte! La nota d'admissió és sobre 14 i incorpora a la nota d'accés les dues millors notes ponderades de les matèries superades en el bloc d'admissió, o bé la nota ponderada de la matèria de modalitat del bloc general, si és millor.

SEGüENT

Incorrecte! La nota d'admissió és sobre 14 i incorpora a la nota d'accés les dues millors notes ponderades de les matèries superades en el bloc d'admissió, o bé la nota ponderada de la matèria de modalitat del bloc general, si és millor.

SEGüENT

La nota caduca?

La nota d'accés no caduca i la nota del bloc d'admissió té una validesa de tres anys.

Ni la nota d'accés ni la del bloc d'admissió caduquen.

La nota d'admissió no caduca i la nota d'accés és vàlida durant tres anys.

11/11

Correcte! La nota d'accés no caduca, i la nota del bloc d’admissió, a la UIB, té validesa l’any que realitzes la prova i dos cursos més.

SEGüENT

Incorrecte! La nota d'accés no caduca, i la nota del bloc d’admissió, a la UIB, té validesa l’any que realitzes la prova i dos cursos més.

SEGüENT

Incorrecte! La nota d'accés no caduca, i la nota del bloc d’admissió, a la UIB, té validesa l’any que realitzes la prova i dos cursos més.

SEGüENT

Esperem que amb aquests exercicis hagis pogut aclarir alguns conceptes relacionats amb la PBAU. En cas que t’hagin quedat dubtes per resoldre, sempre els pots consultar al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica I recorda que si no tens clar què has d’estudiar, pots posar-te en contacte amb Orientació UIB a:

SEGüENT

Ja has acabat!

https://saga.uib.cat/

https://seras.uib.cat/orientacio/atencio_personalitzada/