Want to make creations as awesome as this one?

Обрада лекције

Transcript

Глагослки облици

Инфинитив и инфинитивна основа

SECTION

Back to School

Глаголи су променљиве речи које означавају радњу, стање, збивање. Они се мењају се по лицима. Конјугација је промена глагола. Глаголска времена су: садашње, прошло и будуће време.

Инфинитив

Инфинитивсамо именује радњу. На основу његовог облика не можемо одредити лице које врши радњу, нити када се она врши. То је основни облик глагола.

Инфинитивна основа

Ти наставци условљавају одређивање инфинитивне основе која се добија на два начина:а)чита – ти Глаголи на ТИ граде само одбијањем наставка -ТИ б) Глаголи на -ЋИ и на - СТИ граде овако: моћи – мог-ох 1-(ставља се облик - ЈА могох); 2-Одбија се -ох Инфинитвна основа је МОГ- јести – јед-ох (ИСТО ВАЖИ И ЗА ГЛАГОЛЕ НА -СТИ)

SECTION

пример 1клик отвара нова вежбања

пример 2приближи миш

Е-ГРАМАТИКА

пример 5

пример 4приближи миш

пример 3приближи миш

SECTION

Вежбање

У наведеним реченицама пронађи инфинитиве и напиши им инфинитивну основу.1. Имати пријатеље, то значи пристати на то да има лепших, паметнијих и бољих од вас.2. Очи су слепе, треба тражити срцем.3. Од свакога треба тражити само оно што може дати. 4. Најбоље оружје је сести и разговарати.5. Не може се рећи онолико мудрости колико се може прећутати глупости.

SECTION

Решења

имати - има-пристати - приста-

дати - да-разговарати - разговара-

сести - сед-рећи - рек-

прећутати - прећута-

A

B

C

D

SECTION

Вежбање у свесци

Клик овде!

SECTION

писати

сести

лећи

Провежбајте самиинфинитивну основу!

SECTION

CONTACT

Вежбајте!

Ускоро о презенту!

Genial.ly Genial.ly es un gestor de contenidos interactivos con el cuál usuarios sin conocimientos en programación pueden crear sus propios "recursos interactivos" (presentaciones, guías, dossiers, paneles/posters, etc.) donde podrán ir agregando y configurando su contenido de forma dinámica y medir su impacto. LinkedIn