Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

woda i jej właściwości

Woda
w przyrodzie

woda morska

rzeki, jeziora

lodowce

woda
w atmosferze

wody podziemne

1

2

3

(Sprawdź, co kryje się pod cyframi - najedź na nie kursorem)

4

Woda i jej rola w przyrodzie - e-podręczniki.pl

(najedź kursorem na rysunek)

Przypomnij sobie z lekcji przyrody, jak wygląda obieg wody
w przyrodzie.

Woda jest jedynym związkiem chemicznym, który na Ziemi występuje w trzech stanach skupienia. W wodach powierzchniowych i podziemnych stanowi ciecz, w atmosferze jest gazem, a w opadach (śniegu, gradzie) oraz lodowcach i zmarzlinie istnieje w stanie stałym.

Rola wody
w organizmie człowieka

(kliknij w zdjęcie)

(kliknij w cyfry obok)

2

3

4

1

5

Stanowi środowisko wielu przemian chemicznych zachodzących w organizmie.

Pomaga regulować temperaturę ciała organizmów. U ssaków jest głównym składnikiem potu. Parowane potu z powierzchni skóry schładza organizm.

Umożliwia usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii.

Woda wspomaga uczenie się i myślenie.

Transportuje różne substancje wewnątrz komórki oraz pomiędzy komórkami organizmu.

Budowa cząsteczki wody.

kliknij w obrazek

Cząsteczka wody jest dipolem elektrycznym

(kliknij w rysunek)

Woda jest substancją zbudowaną z cząsteczek. Każdą cząsteczkę tworzą dwa atomy wodoru połączone z jednym atomem tlenu.

Stany skupienia wody

W każdym ze stanów skupienia woda ma swoją odrębną nazwę:
w stanie stałym nazywamy ją lodem, w staie ciekłym – po prostu wodą,
w stanie gazowym – parą wodną.

(Przypomnij sobie, jak nazywają się procesy zmian stanów skupienia. Najedź kursorem na każdą strzałką. Sprawdź swoją odpowiedź.)

SKRAPLANIE

PAROWANIE

RESUBLIMACJA

SUBLIMACJA

KRZEPNIĘCIE

TOPNIENIE

Właściwości wody

Czysta woda nie ma smaku, zapachu ani barwy – jedynie w dużych zbiornikach wodnych wygląda na jasnoniebieską.


W temperaturze pokojowej jest cieczą.

Krzepnie w temperaturze 0°C, a wrze przy 100°C.

Wiele substancji się w niej rozpuszcza.

Właściwości wody

Cząsteczki wody w fazie stałej (lód) tworzą struktury, które pozostawiają dużo wolnej przestrzeni, przez co odległości między cząsteczkami są większe w lodzie niż w wodzie.

Z tego powodu lód ma mniejszą gęstość niż woda ciekła.
Podczas zamarzania zwiększa się objętość wody.

Właściwości wody

Niska w stosunku do gęstości ciekłej wody, gęstość lodu ma bardzo ważne znaczenie dla istnienia życia wodnego na Ziemi. Lód, który tworzy się na powierzchni wody, izoluje jej głębsze warstwy i chroni je przed zamarzaniem. Umożliwia w ten sposób egzystencję organizmom wodnym w czasie mrozów.

Lód ma mniejszą gestość niż woda ciekła, dlatego unosi się na jej powierzchni.

W mroźne dni lód chroni życie wodne w zbiorniku.
Pod nim temperatura wody wynosi zawsze około 0°C,
a na dnie zaś sięga około 4°C

Sporządź notatkę w zeszycie

Napisz, jakie właściwości fizyczne ma woda.

Napisz, dlaczego lód ma mniejszą gęstość niż woda.

Opisz budowę cząsteczki wody. Napisz, co oznacza, że woda ma budowę polarną.

Wyjaśnij pojęcia: woda miękka,
woda twarda.

Rozwiąż zadania

1

Połącz cyfry oznaczające procesy
z odpowiednimi nazwami tych procesów.

3

2

1

4

SKRAPLANIE

PAROWANIE

KRZEPNIĘCIE

TOPNIENIE

2

Podane wyrażenia i zwroty związane z wodą połącz z ich znaczeniem.

Wydostać się z kłopotliwej sytuacji

Czuć się dobrze w danej sytuacji

Ktoś niecierpliwy

Niepewna sprawa

Wypłynąć na spokojną wodę

Pisane na wodzie

Czuć się jak ryba
w wodzie

W gorącej wodzie kąpany

1

2

3

4

A

C

B

D

(kliknij w obrazek z wodą obok i sprawdź odpowiedź)

(kliknij w obrazek z wodą obok i sprawdź odpowiedź)

1 - A

2 - C

3 - D

4 - B

1 - skraplanie

2 - krzepnięcie

3 - parowanie

4 - topnienie

Odpowiedz na pytania ukryte pod kropelkami wody.

Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

(kliknij w kropelki wody)

Dlaczego nie wolno zamrażać wody w szklanych butelkach?

Dlaczego w górach woda wrze w temperaturze niższej niż 100 stopni Celsjusza?

Co to jest woda destylowana?

DZIĘKUJĘ