Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

El text argumentatiu

Un text argumentatiu pretén convèncer i modificar el punt de vista del destinatari sobre un tema polèmic o controvertit.

TEORIA

Argumentar vol dir:

Anar més enllà de la simple opinió

Raonar les idees proposades

1

2

Contrarestar les idees contràries

Fer creïbles els propis valors i les pròpies idees

3

4

Arribar a conclusions convincents

5

6

Persuadir (convèncer)

ESTRUCTURA

Introducció. Presentació del tema de la controvèrsia. Explicitació del punt de vista o de l’opinió que es vol defensar.Desenvolupament. Presentació ordenada i clara dels arguments, introduïts per connectors textuals. Conclusió. Reforça la tesi inicial i resumeix els principals arguments que la sostenen. Síntesi, doncs, dels aspectes tractats i comprovació de l’opinió o tesi enunciada en la introducció. Tanca el text.

CONNECTORS

Per ordnar el nostre text hem d'emprar els connectors correctament.Al quadre teniu alguns que podeu fer servir...

Què és argumentar?

Argumentar és desenvolupar un raonament en particular amb la finalitat de convèncer. Un argument té dos punts claus en la seva estructura: Caràcter persuasiu: Persuadir és intentar que una persona accepte la idea que li estem proposant. Argumentar és seguir un sistema de raonament. Convèncer d'una persona d'alguna idea no és fàcil. Cal seguir un ordre, tenir un mètode de treball. Per elaborar un argument es recomana exposar el tema d'una manera que arribi a al lector, que ho interpreti, i que pugui comprendre plenament el que vol transmetre l'autor d'aquest argument.

EN RESUM

Un bon argument és més que una simple opinió. No es tracta només de presentar a lector un pensament o una posició personal respecte a un tema. Cal fundar-, analitzar-lo, mostrar els aspectes positius i els negatius, tot això amb certa originalitat. La veu pròpia de l'autor és indispensable.

Introducció L’Institut Català de Tecnologia ha informat de l’augment del nombre de persones que utilitzen Internet per comprar productes. És evident que el mitjà informàtic permet estalviar temps en moltes activitats diàries, a més d’evitar desplaçaments.

EXEMPLE

Desenvolupament D’una banda, són moltes les activitats que es poden organitzar virtualment: des de fer una senzilla compra fins a realitzar complicades transferències bancàries, passant per reservar un bitllet d’avió o comprar una entrada per al teatre. D’altra banda, més enllà de la comoditat evident que suposa aquest avenç tecnològic i l’estalvi de temps, desplaçaments i diners, no hem d’oblidar que al cap i a la fi un ordinador està substituint el treball que hauria de fer una o diverses persones. En conseqüència, aquest canvi d’hàbits ens acabarà fent perdre el plaer del dia en família que ens proporciona anar a fer la compra el dissabte o poder parlar amb la noia de l’agència de viatges, que sempre ens recomana la millor opció. Conclusió Per tant, considero que si aquest recurs no es gestiona de forma adequada, podria portar a una notable disminució en les relacions humanes directes.

REPASSE

Quiz

Intenta contestar a les seuents preguntes per veure si has entès l'explicació.

PREGUNTA 1

Un text argumentatiu pretén ...

Explicar uns fets

Contar una història

Convèncer sobre un tema

Següent...

Correcte!

PREGUNTA 2 de 5

Argumentar vol dir...

Raonar les idees proposades

Confondre idees

Descriure una persona

Següent...

Correcte!

PREGUNTA 3 de 5

Les parts del text argumentatiu són:

Introducció Desenvolupament Conclusió

Introducció DesenvolupamentFi

IntroduccióNus Desenllaç

Següent...

Correcte!

PREGUNTA 4 de 5

Què és el caràcter persuasiu?

Fer canviar d'opinió

Parlar amb els altres

Acceptar el que li proposem

Següent...

Correcte!

PREGUNTA 5 de 5

Un bon argument és...

Una simple opinió

Mostrar els aspectes positius i negatius

Presentar un pensament

RESULTATS

Correcte!

RESULTATS

0 ENCERTS

1-2 ENCERTS

3-4 ENCERTS

5 ENCERTS

Torna a repassar la teoria.

Cal revisar un poc els apunts.

Quasi estas preparat/ prepadara

Ja estas preparat/preparada

Lliçó acabada

TEXT ARGUMENTATIU

Ara cal possar en pràctica els teus coneixements...