Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Pęd,Budowa i funkcje łodygi,+ info,+ info,Najedź na +info, a dowiesz się więcej o pędach roślinnych,Bulleted listBulleted list,cebule,bulwy,kłącza,Pod pomidorem ukrywa się zadanie dla Ciebie.,Międzywęźla,Bezlistne odcinki łodygi między węzłami,Pąk szczytowy,Tu znajduje się stożek wzrostu - odpowiada za wzrost rośliny,Zgrubienia, z których wyrastają liście,2,Węzły,1,3,1,1,2,2,3,Z jakich części składa się roślina zielna?,Łodygi niektórych roślin ulegają przekształceniom. Sprawdź, jakie zadania mogą pełnić (+info),+ info,+ info,Funkcje "specjalne" łodygi,+ info,+ info,+ info,Utrzymuje inne organy ,Główne funkcje łodygi,Przewodzi substancje pokarmowe z liści do innych organów (łyko),Przewodzi wodę i sole mineralne (drewno),Zapisz w zeszycie temat lekcji i zrób notatkę wg. wzoru:,To już koniec dzisiejszej lekcji,A dla Ciebie ostatnie zadanie - krzyżówka ukryta pod różą.