Want to make creations as awesome as this one?

Misiowa Mama

More creations to inspire you

BITCOIN TIMELINE

Video Presentation

BLOOD PRESSURE

Video Presentation

WELCOME!

Video Presentation

IPHONE MODELS VIDEO PRESENTATION

Video Presentation

RESTYLING OF GENIALLY VIDEOPRESENTATION

Video Presentation

Transcript

Prezentacja na podstawie poradnika MENhttps://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--poradnik-dla-szkolPrzygotowała: Misiowa Mama,1. W obecnej sytuacji nauka w domu jest koniecznością. Trzeba jednak pamiętać, że ten szczególny czas powinien być przeznaczony nie tylko na naukę, ale także na rozwijanie pasji i zainteresowań dziecka oraz na odpoczynek i wzmacnianie relacji rodzinnych. ,Kształcenie na odległość,Wskazówki dla rodziców,3. Nauka w domu, w sposób bardziej samodzielny, staje się rzeczywistością. Zachęcaj swoje dziecko do samodzielnej pracy.,a. edukacja – będą to np.: indywidualna praca ucznia z materiałami przekazanymi czy wskazanymi przez nauczyciela i według jego wskazówek, zajęcia prowadzone przez nauczyciela on-line ,Dziękujemy,c) dom,d) rozrywka – to każda forma zabawy i odpoczynku, która minimalizuje poczucie braku kontaktu z rówieśnikami,b. sport – w obecnej sytuacji to przede wszystkim wszelkiego rodzaju aktywności ruchowe możliwe do wykonania w warunkach domowych,2. Zaplanuj czas dzieckai podziel go na np. cztery grupy:edukacjadomsportrozrywka,4. Pozostań w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami. , W obecnej sytuacji Państwa rola – rodziców, którzy wspierają swoje dzieci w uczeniu się w domu – nabiera nowego znaczenia.,Drodzy Rodzice! Dyrektorzy oraz nauczyciele ze szkół i placówek do których uczęszczają Państwa dzieci, dokładają wszelkich starań, aby w różnych formach kontynuować nauczanie na odległość.,to obowiązki domowe, w których wypełnianie dziecko powinno być zaangażowane (sprzątanie, pomoc przy posiłkach),,5. Zgłaszaj szkole na bieżąco swoje spostrzeżenia i wnioski, w szczególności dotyczące przebiegu uczenia na odległość, np. trudności techniczne,6. Pomóż dziecku, szczególnie w przypadku dzieci młodszych, zorganizować warunki do nauki w domu – kącik, pomieszczenie,7. Wspólnie z dzieckiem ustalcie godziny nauki, przeplatane odpoczynkiem (zabawa, sport, rozrywka) lub innymi aktywnościami ,8. Zachęcaj dziecko do systematycznego uczenia się. Nagradzaj za pilność, systematyczność i samodzielną naukę.,9. Pomóż dziecku w pobieraniu materiałów, zrozumieniu poleceń. Motywuj do samodzielnego rozwiązania zadań,10. Jeżeli Twoje dziecko zdaje w tym roku egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny lub egzamin zawodowy, zachęć do skorzystania z materiałów publikowanych przez CKE,11. Zwróć szczególną uwagę dziecka na bezpieczne korzystanie z internetu.12. Nadzoruj działania dziecka w sieci i rozmawiaj z nim o podejmowanych przez nie aktywnościach.,13. Sprawdź komunikaty publikowane na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji, dotyczące planowania i realizacji nauki zdalnej: https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online