Want to make creations as awesome as this one?

Ostatnia Wieczerza Pana Jezusa

More creations to inspire you

Transcript

1

2

3

4

5

6

7

Posiłek łączy Rodzinę, Ludzi, którzy zasiadają do wspólnego stołu. Codziennie spożywamy przy nim chleb, podziękujmy Panu Jezusowi a dar chleba modlitwą Ojcze Nasz

Zapoznaj się fragmentem Pisma Świętego:https://www.biblijni.pl/Łk,22,19-20BIBLIJNI.pl - Łk, 22, 19-20Łk, 22, 19-20 Ustanowienie Eucharystii 19 Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał im, mówiąc: "To jest Ciało moje, które...BIBLIJNI.pl

Na każdej Mszy Świętej te słowa wypowiada Ksiądz:Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: To jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane.Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: To jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Pan Jezus z miłości do ludzi ukrywa się w białym chlebie, który nazywamy HOSTIĄ.

Posłuchajcie opowiadania