Want to make creations as awesome as this one?

Equivalències rítmiques, exemples i exercicis

More creations to inspire you

Transcript

RODONA

4 pulsacions

1 pulsació

1/4 pulsacions

BLANCA

1/2 pulsacions

EQUIVALÈNCIES RÍTMIQUES

Les figures es poden transformar en més grans o més petites

És la figura més gran

2 pulsacions

2 blanques fan una rodona

NEGRA

4 negres fan una rodona

2 negres fan una blanca

CORXERA

8 corxeres fan una rodona

4 corxeres fan una blanca

2 corxeres fan una negra

SEMICORXERA

16 semicorxeres fan una rodona

8 semicorxeres fan una blanca

4 semicorxeres fan una negra

2 semicorxeres fan una corxera

SEGÜENT

Es pot transformar en rodona, blanca o més petites.

Es pot transformar en rodona i en fIgures més petites.

Només la podem fer més petita

Pot transformar-se en figures més grans i en semicorxera

Només la podem fer més gran.

AIXÍ DONCS PODEM DIR QUE...

1

=

8

4

2

=

=

=

16

En general l'equivalència seria aquesta:

Però també podem fer equivalències amb una sola figura. Mireu els exemples següents:

8

=

1

=

1

2

=

1

2

=

4

1

I si fem equivalències amb més d'una figura?

=

3

=

5

10

=

2

4

=

4

1

6

ÉS HORA DE PRACTICAR!

Clica a la imatge per anar als exercicis

Segur que ho fas genial però recorda: pensa abans de contestar!

ENDARRERA