Want to make creations as awesome as this one?

4.r

More creations to inspire you

ARTHUR CONAN DOYLE QUIZ

Challenge

MODALS 1 BACH MARIO GAME

Challenge

ORDER OF OPERATIONS WITH SOLUTIONS

Challenge

FRACTIONS REVIEW MAZE

Challenge

ORDER OF OPERATIONS WITHOUT SOLUTIONS

Challenge

NEW ZEALAND

Challenge

RECYCLING SORTING GAME

Challenge

Transcript

PISANO DIJELJENJE,KVIZ,2. zadatak,45 258,69 135 i ostatak 3,Pisano podijeli skraćenim postupkom i provjeri množenjem:345 678 : 5 = ?,85 645 i ostatak 3,200 centimetara,1. zadatak,15 899 centimetara,13 800 centimetara,Najviša građevina na svijetu visoka je 82 800 centimetara. Koliko centimetara moramo proći da bi prešli šestinu zgrade?,900 km,Udaljenost između Engleske i New Yorka iznosi 5 502 kilometra. Putničkom brodu za to putovanje treba 6 dana. Koliko kilometara prijeđe u jednom danu ako svaki dan prijeđe istu udaljenost?,917 km,220 km,3. zadatak,ČESTITAM! STIGAO SI DO KRAJA!