Want to make creations as awesome as this one?

klasa III, JEDNOŚĆ

More creations to inspire you

Transcript

Cancel

Dziś będziemy poznawać, co się działo dzień przed śmiercią Jezusa.I dlaczego chleb jest dla nas taki ważny...Gdyby dzieci nie wzięły kanapek, wszyscy na wycieczce byliby bardzo głodni. Uczta, zwana Ostatnią Wieczerzą, zjednoczy wszystkich uczniów Pana Jezusa. Pierwszy raz odbyła się ona wWielki Czwartek w sali nazwanej później Wieczernikiem. Teraz przypomnimy sobie to wydarzenie.Kliknij na słuchawki i posłuchaj!

Co Pan Jezus zrobił, biorąc do ręki chleb?(odmówił nad nim błogosławieństwo, połamał i dał uczniom)Jakie słowa wypowiedział wtedy Pan Jezus do uczniów?„Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”Co Pan Jezus zrobił z kielichem?Jakie słowa wypowiedział, dając kielich uczniom?„Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza,która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów”.To była Ostatnia Wieczerza Pana Jezusa z Jego uczniami. W ten sposóbchciał się z nimi pożegnać. Zgromadził ich przy stole, przy którym często dzieliliswoje troski i radości.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!Przygotuj swoje ćwiczenia z religii. Zaraz będziemy z nich korzystać.Otwórz ćwiczenia na lekcji nr 38 (str. 78)Jeśli masz w domu płytę z książki - też fajnie byłoby ją uruchomić.Zaczynamy

Czy pamiętasz, jak nazywało się to wydarzenie, które miało miejsce w Wielki Czwartek w Wieczerniku?Sprawdź swoją wiedzę, wchodząc TUTAJ

Wykonaj zadanie w ćwiczeniach ze strony 78.

Dlaczego Pan Jezus przemienił chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew?Pan Jezus ofiarował się Bogu.Przemienił chleb w swoje Ciało, a wino w swojąKrew, abyśmy przyjmując Go,mieli w sobie życie Boże.Jezus chciał pozostaćz nami aż do skończenia świata,dlatego polecił swoim apostołom, aby to samoczynili na Jego pamiątkę."To czyńcie na moją pamiątkę”.W jaki sposób apostołowie wypełnili prośbę Jezusa?Kto dziś sprawuje pamiątkę Ostatniej Wieczerzy?W czasie Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus ustanowił sakramenty Eucharystiii kapłaństwa.Gdzie sprawowana jest pamiątka Ostatniej Wieczerzy?Kogo Jezus zaprasza w każdą niedzielę na Mszę Świętą?Msza Święta to uczta Chrystusa, przygotowana dla nas. Na niej Pan Jezusofiaruje samego siebie, karmi nas swoim słowem i Chlebem Życia.Do czego nas te dary Jezusa zobowiązują?(do wdzięczności)Dlaczego powinniśmy uczestniczyć w Eucharystii?Od momentu ustanowienia Eucharystii (w Wielki Czwartek) przez Pana Jezusanie jesteśmy sami.WIELKI CZWARTEK - jest dniem kapłaństwa.Podczas Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus wypowiedział słowa: "To czyńcie na moją pamiątkę". Tymi słowami powierzył swoim uczniom tajemnicę przemiany chleba w Jego CIało i wina w Jego Krew. W ten sposób Pan Jezus ustanowił kapłaństwo. Apostołowie byli pierwszymi kapłanami, a później wyznaczali swoich następców. I tak do dziś. Papież wybiera biskupów, a oni ustanawiają kapłanów.

Wykonaj zadanie w ćwiczeniach ze strony 79.

Dziękuję za Twój udział zaangażowanie...Pamiętaj! Jezus prosił apostołów: "To czyńcie na Moją pamiętkę" - by być blisko nas.Życzę Ci, aby dzień, kiedy po raz pierwszy przyjmiesz Jezusa do swojego serca, był dla CIebie najpiękniejszym dniem w życiu!Pamiętam o Tobie i Twojej Rodzinie w modlitwie!Z Bogiem!