Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

3

Temat: Płazykręgowce wodno-lądowe

2

1

4

1

Środowisko życia

Mapa obszaru wystepowania płazów na świecie

Występują na wszystkich kontynentach poza Antarktydą.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Zmiennocieplność

Pamiętacie to pojęcie?To cecha, charakterystyczna dla ryb, ale również płazy są zwierzętami zmiennocieplnymi - oznacza to, że są zależne od temperatury otoczenia.Zastanów się, czy są aktywne cały czasi gdzie występują ?

2

Budowa i przystosowania płazów do życia w wodzie i na lądzie

Budowa żaby

Zastanów się, które cechy wykorzystuje w wodzie, a które są niezbędnę do życia na lądzie.Kliknij w domek, tam kryje się zadanie domowe, wykonaj i podaj hasło.

Podręcznik strona: 94

Stan odrętwienia

W naszym klimacie wraz z nadejściem niskich temperatur płazy zapadają w stan odrętwienia, oznacza to, że zimują w norkach, pod korzeniami lub na dnie zbiorników wodnych zagrzebane w piasku lub mule.

Dwuśrodowiskowość płazów

Przebywają głównie na lądzię, ale na czas rozrodu wędrują do pobliskich zbiorników wodnych.

Jak oddychają płazy?

Większość dorosłych płazów prowadzi wymianę gazową przez cienką skórę i płuca. Powietrze jest tłoczone do płuc przez rytmiczne obniżanie i podnoszenie dna jamy gębowo-gardzielowej.Larwy oddychają przez skrzela.Trochę humorystycznie, posłuchaj piosenki p.Brodeckiej

3

Rozmnażanie się i rozwój płazów.

Rozmnażanie i rozój płazów przebiega w wodzie.Większość płazów to gatunki jajorodne.Samice składają do wody jaja, które nazywamy skrzekiem, a samce polewają je płynem zawierającym plemniki. Jest to zapłodnienie zewnętrzne poza organizmem matki.Płazy przechodzą rozwój złożony, z zapłodnionych jaj wylęgają się larwy, które nazywamy kijankami. Różnią się one wyglądem i trybem życia od osobnikow dorosłych.

Przenalizuj schemat i wykonaj poniższe zadanie domowe, w odpowiedzi zwrotnej wystarczy, że wyślesz pokolei przyporządkowane numery.

Podręcznik strona: 95.

Ustal właściwą kolejność etapów rozwoju żaby trawnej. Wpisz w puste miejsca cyfry 1-4..... Z zapłodnionych jaj wylęgają się kijanki..... Młode żaby zaczynają życie na lądzie..... Samica składa w wodzie jaja, które zapładnia samiec..... Kijanka przechodzi przeobrażenie: zanikają u niej skrzela i ogon, a wykształcają się płuca i kończyny.

3

2

1

4

Dziękuję :)