Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

1

2

4

Żal Piotra i żal Judasza

Klasa 5

3

5

6

Start

7

Jezus modlił się w Ogrodzie Oliwnym i tam został pojmany przez żołnierzy, których przyprowadził Judasz i wskazał im Pana Jezusa. Zdradził Pana Jezusa za 30 srebrników.

Po uwięzieniu Pana Jezusa Piotr zapytany czy jest Jego uczniem, ze strachu trzykrotnie się Go wyparł.


Odmienną postawę od Piotra miał Judasz.

Po swojej zdradzie też żałował, ale jednocześnie znienawidził samego siebie. Nie wierzył w Boże Miłosierdzie i zamiast zwrócić się do Pana Jezusa odebrał sobie życie.

Żal Piotra doprowadził go do przemiany serca.

Nie przestał ufać Jezusowi, że Jezus go nadal kocha.

Był to żal prawdziwy - wypływał z miłości do Boga.


żal doskonały
żal NIEdoskonały
wypływa z miłości do Boga
taki żal odpuszcza grzechy powszednie,
oraz przynosi przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli mamy postanowienie przystąpić do spowiedzi sakramentalnej.
rodzi się z lęku przed karą
nie przynosi przebaczenie grzechów ciężkich, ale przygotowuje do niego w sakramencie pokuty.


posłuchaj piosenki:

Podnieś mnie Jezu


ZASTANÓW SIĘ ?


- Czy wierzysz, że Bóg Cię kocha pomimo twoich grzechów?

- Jak często się spowiadasz?

- Czy traktujesz spowiedź jako spotkanie z Panem Jezusem?

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Drodzy Uczniowie dzisiaj następna katecheza: Żal Piotr i żal Judasza.

Znajdziecie ten temat w podręczniku na stronie 138.


Wykonaj zadanie 1( str. 84) i 3 ( str. 85) z zeszytu ćwiczeń .

Dla chętnych zadanie 2 ze strony 84.

W zadaniu 1 korzystaj z tekstu z podręcznika.
Odpowiedzi w formie zdjęć z ćwiczenia prześlij na mój adres mailowy:

sp2goliaszewskareligia@gmail.comPomódl się modlitwą, w której przeprosisz Boga za grzechy : Przepraszam Cię Boże...