Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Przed Egzaminem

Cele:- będziesz doskonalić umiejętności słuchania ze zrozumieniem na podstawie oryginalnych nagrań audiowizualnych- utrwalisz sobie tworzenie zdań w czasie przeszłym- poznasz źródła internetowe do nauki j. angielskiego

Topic: E-learning is fun!

Przypomnienie gdzie powtarzać przed egzaminem

Możesz doskonalić swój angielski on-line

Klikaj w obrazki

CKE

ang.pl

englishpage

klucz do Arkusza nr 1

1.1. A1.2. C1.3. C1.4. B

2.1. E2.2. B2.3. D2.4. A

3.1. 11 am / 11:00 in the morning3.2. £10 / 10 pounds / ten pounds3.3. the oldest Ford car / the oldest Ford3.4. computers3.5. the exit

4.1. B4.2. D4.3. A4.4. E

5.1. A5.2. B5.3. B

6.1. how long did you watch TV6.2. Can / Could6.3. how do you go / get / travel to school6.4. How much is / What’s the price of

7.1. B7.2. C7.3. B7.4. A

8.1. A8.2. B8.3. E8.4. C

9.1. C9.2. B9.3. C9.4. A

10.1. are shorter / take less time10.2. on Monday(s)10.3. don’t (have to) pay (anything) for a car park

11.1. A11.2. C11.3. E

12.1. B12.2. C12.3. A12.4. C

13.1. was watching13.2. the second time13.3. These women

W zeszycie zrób zadanie. Przepisz pytania i podaj odpowiedzi.

VS

1 Where were Vagabrothers in Great Britain before the came to Wales?2 What is the National Day of Wales?3 What fowers did pilgrims carry?4 What temperature was the water of Atlantic?5 What colour of life jacket did Vagabrothers have?

Obejrzyj filmik i na jego podstawie odpowiedz na pytania

6Termin realizacji do 26 marca