Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Typy powieści

a

c

b

n

s

start

ZAPOZNAJ SIĘ

Z INFORMACJAMI UMIESZCZONYMI
NA SLAJDACH.

Dziś czeka na Ciebie powtórzenie i uzupełnienie wiadomości.

ZNAJDZIESZ TAM INFORMACJE NA TEMAT ZAGADNIENIA

ORAZ ZADANIA
DO WYKONANIA
W ZESZYCIE.

KLIKAJ W RUCHOME ELEMENTY.

GOTOWY? ZACZYNAMY :)

POWIEŚĆ,

czyli GATUNEK EPICKI

01

UTWÓR EPICKI PISANY PROZĄ (MA NARATORA)

WIELOWĄTKOWA FABUŁA

WIELU BOHATERÓW

DŁUŻSZY CZAS AKCJI

ROZBUDOWANE OPISY I DIALOGI

POWIEŚĆ

CECHY GATUNKOWE

Przepisz te informacje do zeszytu.


Nie zapomnij kliknąć w wykrzykniki.

W gatunkach epickich zawsze mówi narrator.

Może mówić w pierwszej lub trzeciej osobie.


Utwory epickie najczęściej pisane są prozą,

czyli w formie zdań.

WĄTEK to ciąg zdarzeń dotyczących jednej

lub kilku postaci i łączących je wzajemnych relacji

(np. wątek miłości bohaterów).

Wątek jest częścią fabuły, która może być

jedno- lub wielowątkowa.

Wyróżnia się wątek główny oraz wątki poboczne.

01 POWIEŚĆ

01

powieść - gatunek Epicki pisany prozą. dłuższy, wielowątkowy utwór. Zawiera wielu bohaterów oraz rozbudowane elementy opisowe.

Zastanów się, jak uzupełnić definicję. Najedź myszką na prostokąty i sprawdź odpowiedź.

TYPY POWIEŚCI

02

WYRÓŻNIAMY RÓŻNE TYPY POWIEŚCI.

CZY PAMIĘTASZ, JAKIE JUŻ POZNAŁEŚ?

SPRÓBUJ PODAĆ KILKA Z NICH ORAZ TYTUŁY KSIĄŻEK NALEŻĄCYCH DO TYCH RODZAJÓW.

POWIEŚĆ PRZYGODOWA

POWIEŚĆ MŁODZIEŻOWA

TYPY POWIEŚCI

POWIEŚĆ OBYCZAJOWA

POWIEŚĆ FANTASY

POWIEŚĆ HISTORYCZNA

POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA

LITERATURA FAKTU

TYPY POWIEŚCI

POWIEŚĆ

SCIENCE FICTION

POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA

NA PODSTAWIE INFORMACJI

Z KOLEJNYCH SLAJDÓW ZRÓB wartościowe NOTATKI.

02

powieść przygodowa

03

powieść przygodowa

OPISUJE WIELE PRZYGÓD, NAJCZĘŚCIEJ PODCZAS PODRÓŻY.

OPISUJE NIEZWYKŁE, NIECODZIENNE WYDARZENIA.

AKCJA JEST SZYBKA, ZMIENNA, WARTKA.

OPISUJE OBCE, EGZOTYCZNE KRAJE (PRZYRODĘ, MIESZKAŃCÓW I ICH KULTURĘ).

NAJCZĘŚCIEJ ADRESOWANA DO MŁODZIEŻY (DOSTARCZA ROZRYWKĘ).

BOHATEROWIE POKONUJĄ TRUDNOŚCI ORAZ PRZECIWNOŚCI LOSU I ZDOBYWAJĄ NOWE DOŚWIADCZENIA.

powieść młodzieżowa

04

powieść MŁODZIEŻOWA

GŁÓWNI BOHATEROWIE TO DZIECI I MŁODZIEŻ.

AKCJA ROZGRYWA SIĘ W ŚRODOWISKU MŁODYCH LUDZI: W SZKOLE I DOMU.

UKAZUJE ROZWIĄZANIA TRUDNYCH DLA BOHATERÓW SYTUACJI - UCZY CZYTELNIKA.

UTWÓR OPISUJE PROBLEMY WIEKU DORASTANIA, TAKIE JAK: PIERWSZA MIŁOŚĆ, PRZYJAŻŃ, NIEPOROZUMIENIA Z RODZICAMI.

Najedź myszką na okładki.

powieść fantasy

05

obecność magii

motyw walki dobra

ze złem

fantastyczne postaci

i wydarzenia

obecność legend i przepowiedni

określony czas i miejsce akcji

szczegółowo opisany, ale nierealny świat

powieść fantasy

Najedź myszką na obrazki.

powieść

science fiction

06

fantastyka naukowa

(ang. science fiction)

gatunek literacki, filmowy oraz gier komputerowych o fabule osnutej

na przewidywanych osiągnięciach nauki
i techniki oraz ukazującej ich wpływ na życie jednostki lub społeczeństwa

powieść science fiction

AKCJA ROZGRYWA SIĘ W RZECZYWISTOŚCI, W KTÓREJ TECHNIKA I NAUKA SĄ BARDZO ROZWINIĘTE (PODRÓŻE W KOSMOS, ROBOTY, SZTUCZNA INTELIGENCJA).

BOHATERAMI MOGĄ BYĆ LUDZIE, OBCE RASY LUB MASZYNY.

UKAZUJE MOŻLIWE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z ROZWOJEM TECHNOLOGII.

powieść detektywistyczna

07

 • Tematem są dzieje zbrodni i poszukiwań jej sprawcy.
 • Odznacza się żywą akcją.
 • Jest realistyczna.
 • Zawiera powtarzalne schematy.
 • Jej akcja skupiona jest wokół osoby detektywa (profesjonalisty lub amatora).
 • Akcja zmierza do punktu kulminacyjnego, w którym następuje rozwiązanie zagadki.
 • Bohater dochodzi do rozwiązania problemu na drodze dedukcji, czyli wnioskowania.

powieść detektywistyczna

(odmiana powieści KRYMINALNej)

powieść oBYCZAJOWA

08

powieść obyczajowa

OPISUJE ŻYCIE LUDZI W DANYM OKRESIE.

POZNAJEMY CODZIENNE ŻYCIE BOHATERÓW - ICH TROSKI, SMUTKI, RADOŚCI I SUKCESY.

AKCJA JEST SPOKOJNA, BEZ ZWROTÓW AKCJI.

BOHATERAMI SĄ TYPOWI PRZEDSTAWICIELE DANEJ GRUPY SPOŁECZNEJ.

powieść AUTOBIOGRAFICZNA

09

powieść obyczajowa

Powieść oparta na prawdziwych wydarzeniach mających miejsce w życiu pisarza.

Powieść taka może zawierać elementy fikcyjne, tj. wydarzenia i sytuacje wykreowane przez pisarza.

Narratorem lub głównym bohaterem powieści jest przeważnie autor.

powieść HISTORYCZNA

10

powieść historyczna

Świat przedstawiony jest połączeniem fikcji literackiej i prawdy historycznej, autor stara się przedstawić świat utworu w zgodzie z realiami opisywanej epoki (czerpie informacje z różnych źródeł).

powieść historyczna

 • przedstawia dzieje odległe pisarzowi
  (minimum 100 lat, aby „historia oceniła już te wydarzenia”);
 • pisana na podstawie wielu źródeł (dokumentów);
 • występują postaci i wydarzenia autentyczne (historyczne);
 • na tle wydarzeń historycznych działają postaci fikcyjne;
 • szerokie tło historyczne (obyczaje, zwyczaje, rozrywki, ubiory, sposoby walki, broń, mentalność bohaterów, opisy miast, struktura społeczna);
 • język nasycony archaizmami w zakresie słownictwa i budowy składniowej (stylizacja archaiczna);

lITERATURA FAKTU

11

literatura faktu

Inne przykłady: pamiętnik, list, biografia, reportaż.

Relacje i opisy nie są obiektywne, ponieważ ich autorzy w rozmaity sposób postrzegają rzeczywistość.

Dokument, któremu nadano formę powieści.

Nie ma tam fikcji literackiej, autor jest wyjątkowo wierny faktom - opowiada o prawdziwych ludziach oraz autentycznych wydarzeniach..

a

c

b

n

s

Zadanie

Wyobraź sobie,
że jesteś pisarzem.

Jaki typ powieści chciałbyć napisać?

Uzasadnij odpowiedź
w pięciu zdaniach.

dZIĘKUJĘ!