Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

HAYDEN WALSH: A STAR IN THE MAKING

Generic Content

BIG MAC INDEX

Generic Content

FITNESS

Generic Content

CARNIVAL WITH GENIALLY

Generic Content

SHRM ANNUAL CONFERENCE

Generic Content

HOW-TO GUIDE TO OPINION ESSAY

Generic Content

Transcript

Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú,Liderar,accions,GUIA INCLUSIVA DOCENT,INCLUSIVES,de manera senzilla,ACOMPANYAR PEDAGÒGICAMENT LA FAMÍLIA,DONAR ESPAI A LA PERSONALITZACIÓ. MÚLTIPLES MANERES D'EXPRESSIÓ,Ofereix una activitat que presenti més d'un canal d'entrada: imatges, text i àudio, vídeo subtitulat...,ACOMPANYAR L'APRENENTATGE,OFERIR MÚLTIPLES CANALS D'ENTRADA DE LA INFORMACIÓ,Facilita eines i estratègies a la família fer implicar-la en el procés educatiu dels seus fills i filles.,FACILITAR LA COMPLEXIÓ DE LA TASCA,Engresca'ls a produir creacions innovadores i motivadores.,Facilita eines que els permetin ser conscients de què aprenen, com aprenen i per a què aprenen.,Presenta diferents nivells d'assoliment. Permet que s'adapti a les seves possibilitats, proposant tasques competencials, en context i amb sentit.,PARTICIPACIÓ,Acompanyar a qui no pugui participar de manera autònoma.,Tots els llenguatges hi tenen cabuda.,COMUNICACIÓ,COEDUCACIÓ,Transformació educativa des d'una perspectiva de gènere, modificant relacions de poder.,ACCÉS UNIVERSAL,EQUITAT,CORRESPONSABILITAT,Facilitar que tots els agents educatius siguin proactius i col·laborin.,Respectar la diferència i afavorir la igualtat d'oportunitats.,Oferir espais d'aprenentatge per a tothom.,OBJECTIU,ELIMINEM BARRERES POSANT LA MIRADA EN ....,Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú,GUIA INCLUSIVA DOCENT,PARTICIPACIÓ,Transformació educativa des d'una perspectiva de gènere, modificant relacions de poder.,Tots els llenguatges hi tenen cabuda.,Acompanyar a qui no pugui participar de manera autònoma.,Facilitar que tots els agents educatius siguin proactius i col·laborin.,ACCÉS UNIVERSAL,COEDUCACIÓ,COMUNICACIÓ,Oferir espais d'aprenentatge per a tothom.,EQUITAT,Ofereix una activitat que presenti més d'un canal d'entrada: imatges, text i àudio, vídeo subtitulat...,Respectar la diferència i afavorir la igualtat d'oportunitats.,CORRESPONSABILITAT,OFERIR MÚLTIPLES CANALS D'ENTRADA DE LA INFORMACIÓ,Disseny Universal per a l'aprenentatge (DUA),Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú,GUIA INCLUSIVA DOCENT,PARTICIPACIÓ,Transformació educativa des d'una perspectiva de gènere, modificant relacions de poder.,ACCÉS UNIVERSAL,Facilitar que tots els agents educatius siguin proactius i col·laborin.,Acompanyar a qui no pugui participar de manera autònoma.,COEDUCACIÓ,Tots els llenguatges hi tenen cabuda.,Respectar la diferència i afavorir la igualtat d'oportunitats.,COMUNICACIÓ,Ensenyament multinivell,Oferir espais d'aprenentatge per a tothom.,EQUITAT,ELIMINEM BARRERES POSANT LA MIRADA EN ....,FACILITAR LA COMPLEXIÓ DE LA TASCA,CORRESPONSABILITAT,Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú,GUIA INCLUSIVA DOCENT,PARTICIPACIÓ,ACCÉS UNIVERSAL,Transformació educativa des d'una perspectiva de gènere, modificant relacions de poder.,Acompanyar a qui no pugui participar de manera autònoma.,Tots els llenguatges hi tenen cabuda.,Facilitar que tots els agents educatius siguin proactius i col·laborin.,COEDUCACIÓ,COMUNICACIÓ,Respectar la diferència i afavorir la igualtat d'oportunitats.,Oferir espais d'aprenentatge per a tothom.,EQUITAT,Disseny Universal per a l'aprenentatge (DUA),ELIMINEM BARRERES POSANT LA MIRADA EN ....,DONAR ESPAI A LA PERSONALITZACIÓ. MÚLTIPLES MANERES D'EXPRESSIÓ,CORRESPONSABILITAT,Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú,GUIA INCLUSIVA DOCENT,PARTICIPACIÓ,ACCÉS UNIVERSAL,Transformació educativa des d'una perspectiva de gènere, modificant relacions de poder.,Acompanyar a qui no pugui participar de manera autònoma.,COEDUCACIÓ,Tots els llenguatges hi tenen cabuda.,Facilitar que tots els agents educatius siguin proactius i col·laborin.,Respectar la diferència i afavorir la igualtat d'oportunitats.,Oferir espais d'aprenentatge per a tothom.,EQUITAT,Compartir els objectius d'aprenentatge i comprovar que els han entés i se'ls han fet seus abans d'iniciar la tasca, durant i després de realitzar-la.Oferir instruments que facilitin la planificació i la regulació dels aprenentatges: checklist, bases d'orientació, rúbriques...Oferir una bona retroalimentació (feedback). Donar valor al que es fa prou bé i suggerir propostes per superar els obstacles i avançar en l'adquisició dels aprenentatges.,COMUNICACIÓ,ELIMINEM BARRERES POSANT LA MIRADA EN ....,ACOMPANYAR L'APRENENTATGE,CORRESPONSABILITAT,Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú,PARTICIPACIÓ,GUIA INCLUSIVA DOCENT,ACCÉS UNIVERSAL,Transformació educativa des d'una perspectiva de gènere, modificant relacions de poder.,Facilitar que tots els agents educatius siguin proactius i col·laborin.,Tots els llenguatges hi tenen cabuda.,COEDUCACIÓ,Acompanyar a qui no pugui participar de manera autònoma.,COMUNICACIÓ,Respectar la diferència i afavorir la igualtat d'oportunitats.,EQUITAT,Oferir espais d'aprenentatge per a tothom.,Crea un entorn d'oportunitats comuns,CORRESPONSABILITAT,ELIMINEM BARRERES POSANT LA MIRADA EN ....,ACOMPANYAR PEDAGÒGICAMENT LA FAMÍLIA,1,2,3,4,5,Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú,6,Presenta diferents nivells d'assoliment. Permet que s'adapti a les seves possibilitats, proposant tasques competencials, en context i amb sentit.,Engresca'ls a produir creacions innovadores i motivadores.,Facilita eines que els permetin ser conscients de què aprenen, com aprenen i per a què aprenen.,Facilita eines i estratègies a la família per implicar-la en el procés eduatiu dels seus fills i filles.,Oferir Oportunitats d'aprenentatge per a TOTHOM,Aprenentatge competencial,ELIMINEM BARRERES POSANTLA MIRADA EN ....