Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú

accions

Liderar

GUIA INCLUSIVA DOCENT

INCLUSIVES

de manera senzilla

ACOMPANYAR PEDAGÒGICAMENT LA FAMÍLIA

ACOMPANYAR L'APRENENTATGE

DONAR ESPAI A LA PERSONALITZACIÓ. MÚLTIPLES MANERES D'EXPRESSIÓ

FACILITAR LA COMPLEXIÓ DE LA TASCA

OFERIR MÚLTIPLES CANALS D'ENTRADA DE LA INFORMACIÓ

Ofereix una activitat que presenti més d'un canal d'entrada: imatges, text i àudio, vídeo subtitulat...

Presenta diferents nivells d'assoliment. Permet que s'adapti a les seves possibilitats, proposant tasques competencials, en context i amb sentit.

Engresca'ls a produir creacions innovadores i motivadores.

Facilita eines que els permetin ser conscients de què aprenen, com aprenen i per a què aprenen.

Facilita eines i estratègies a la família fer implicar-la en el procés educatiu dels seus fills i filles.

PARTICIPACIÓ

COEDUCACIÓ

Transformació educativa des d'una perspectiva de gènere, modificant relacions de poder.

Acompanyar a qui no pugui participar de manera autònoma.

Tots els llenguatges hi tenen cabuda.

COMUNICACIÓ

ACCÉS UNIVERSAL

EQUITAT

CORRESPONSABILITAT

Facilitar que tots els agents educatius siguin proactius i col·laborin.

Respectar la diferència i afavorir la igualtat d'oportunitats.

Oferir espais d'aprenentatge per a tothom.

OBJECTIU

ELIMINEM BARRERES POSANT LA MIRADA EN ....

1

Oferir Oportunitats d'aprenentatge per a TOTHOM

Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú

GUIA INCLUSIVA DOCENT

PARTICIPACIÓ

COEDUCACIÓ

Transformació educativa des d'una perspectiva de gènere, modificant relacions de poder.

Acompanyar a qui no pugui participar de manera autònoma.

Tots els llenguatges hi tenen cabuda.

COMUNICACIÓ

ACCÉS UNIVERSAL

EQUITAT

CORRESPONSABILITAT

Facilitar que tots els agents educatius siguin proactius i col·laborin.

Respectar la diferència i afavorir la igualtat d'oportunitats.

Oferir espais d'aprenentatge per a tothom.

OFERIR MÚLTIPLES CANALS D'ENTRADA DE LA INFORMACIÓ

ELIMINEM BARRERES POSANTLA MIRADA EN ....

Ofereix una activitat que presenti més d'un canal d'entrada: imatges, text i àudio, vídeo subtitulat...

Disseny Universal per a l'aprenentatge (DUA)

2

Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú

GUIA INCLUSIVA DOCENT

PARTICIPACIÓ

COEDUCACIÓ

Transformació educativa des d'una perspectiva de gènere, modificant relacions de poder.

Acompanyar a qui no pugui participar de manera autònoma.

Tots els llenguatges hi tenen cabuda.

COMUNICACIÓ

ACCÉS UNIVERSAL

EQUITAT

CORRESPONSABILITAT

Facilitar que tots els agents educatius siguin proactius i col·laborin.

Respectar la diferència i afavorir la igualtat d'oportunitats.

Oferir espais d'aprenentatge per a tothom.

FACILITAR LA COMPLEXIÓ DE LA TASCA

ELIMINEM BARRERES POSANT LA MIRADA EN ....

Ensenyament multinivell

3

Presenta diferents nivells d'assoliment. Permet que s'adapti a les seves possibilitats, proposant tasques competencials, en context i amb sentit.

Aprenentatge competencial

Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú

GUIA INCLUSIVA DOCENT

PARTICIPACIÓ

COEDUCACIÓ

Transformació educativa des d'una perspectiva de gènere, modificant relacions de poder.

Acompanyar a qui no pugui participar de manera autònoma.

Tots els llenguatges hi tenen cabuda.

COMUNICACIÓ

ACCÉS UNIVERSAL

EQUITAT

CORRESPONSABILITAT

Facilitar que tots els agents educatius siguin proactius i col·laborin.

Respectar la diferència i afavorir la igualtat d'oportunitats.

Oferir espais d'aprenentatge per a tothom.

DONAR ESPAI A LA PERSONALITZACIÓ. MÚLTIPLES MANERES D'EXPRESSIÓ

ELIMINEM BARRERES POSANT LA MIRADA EN ....

Disseny Universal per a l'aprenentatge (DUA)

4

Engresca'ls a produir creacions innovadores i motivadores.

Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú

GUIA INCLUSIVA DOCENT

PARTICIPACIÓ

COEDUCACIÓ

Transformació educativa des d'una perspectiva de gènere, modificant relacions de poder.

Acompanyar a qui no pugui participar de manera autònoma.

Tots els llenguatges hi tenen cabuda.

COMUNICACIÓ

ACCÉS UNIVERSAL

EQUITAT

CORRESPONSABILITAT

Facilitar que tots els agents educatius siguin proactius i col·laborin.

Respectar la diferència i afavorir la igualtat d'oportunitats.

Oferir espais d'aprenentatge per a tothom.

ACOMPANYAR L'APRENENTATGE

ELIMINEM BARRERES POSANT LA MIRADA EN ....

  • Compartir els objectius d'aprenentatge i comprovar que els han entés i se'ls han fet seus abans d'iniciar la tasca, durant i després de realitzar-la.
  • Oferir instruments que facilitin la planificació i la regulació dels aprenentatges: checklist, bases d'orientació, rúbriques...
  • Oferir una bona retroalimentació (feedback). Donar valor al que es fa prou bé i suggerir propostes per superar els obstacles i avançar en l'adquisició dels aprenentatges.


5

Facilita eines que els permetin ser conscients de què aprenen, com aprenen i per a què aprenen.

Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú

GUIA INCLUSIVA DOCENT

PARTICIPACIÓ

COEDUCACIÓ

Transformació educativa des d'una perspectiva de gènere, modificant relacions de poder.

Acompanyar a qui no pugui participar de manera autònoma.

Tots els llenguatges hi tenen cabuda.

COMUNICACIÓ

ACCÉS UNIVERSAL

EQUITAT

CORRESPONSABILITAT

Facilitar que tots els agents educatius siguin proactius i col·laborin.

Respectar la diferència i afavorir la igualtat d'oportunitats.

Oferir espais d'aprenentatge per a tothom.

ACOMPANYAR PEDAGÒGICAMENT LA FAMÍLIA

ELIMINEM BARRERES POSANT LA MIRADA EN ....

Crea un entorn d'oportunitats comuns

Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú

6

Facilita eines i estratègies a la família per implicar-la en el procés eduatiu dels seus fills i filles.

Vídeo "Educació Inclusiva"