Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Wyjaśnij pojęcia: zdanie, równoważnik zdania, rozbiór logiczny.

To już musisz znać!

Zdanie- wypowiedzenie, które zawiera osobową formę czasownika.Równoważnik zdania-wypowiedzenie, które nie zawiera osobowej formy czasownika.Rozbiór logiczny- określenie wszystkich części zdania.

Zdanie-wypowiedzenie, które zawieraosobową formę czasownika.Równoważnik zdania-wypowiedzenie, które nie zawiera osobowej formy czasownika.Rozbiór logiczny- określenie wszystkich części zdania.

Musisz to pamietać!!!

Rodzaje zdań:a/ pojedyncze- mają tylko jedno orzeczenie,b/ złożone- mają co najmniej dwa orzeczenia.

Wiesz już jakie są rodzaje zdań!

Czy pamietasz części zdania jak na dłoni?

Najważniejsze jest orzeczenie!!!

Zapamiętaj!Samo orzeczenie tworzy zdanie!Odpowiada na pytania:co robi?co się z nim dzieje?

Podmiot to także ważna część zdania!

Podmiotto nazwa osoby(zwierzęcia, przedmiotu, zjawiska lub pojęcia), wykonującej czynność, o której mówi orzeczenie.

Podmiot i orzeczenie tworzą w zdaniu zwiazek główny.

Wiesz już wszystko- teraz poćwicz.

Składnia zdania pojedynczego nie ma dla Ciebie tajemnic!

POWODZENIA