Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

EKOLOŠKA ZAŠTITA BILJA

KONVENCIONALNA

EKOLOŠKA

EKOLOŠKA

INTEGRALNA

Okvirno se zaštita bilja može podijeliti na:

Integrirana zaštita bilja podrazumijeva:

a) primjenu nekemijskih (nepesticidnih) mjera

b) smanjenu upotrebu kemijskih pripravaka (samo kada nisu učinkovite nekemijske mjere, a šteta je zbog djelovanja biljnih nametnika za agro-ekosustav veća od mogućeg negativnog učinka pesticida)

c) odabir i uvođenje u proizvodnju ekološki prihvatljivih pripravaka

d) sigurnost primjene

Ekološka (organska) zaštita bilja – proizvodnja

a) zahtjeva puno znanja od proizvođača

b) mora biti organizirana sukladno propisima

c) proizvodi moraju biti certificirani («markice»)

d) proizvodnja mora biti strogo nadgledana

e) proizvodi se manje (kg, t)

f) viša je cijena proizvoda (ciljani kupci – potrošači), a i sama proizvodnja je skuplja (udio ljudskog rada)

g) vrlo ograničena upotreba sredstava za zaštitu bilja, dozvoljeni su npr. Bakreni i sumporni pripravci (ne svi) i pripravci pripravljeni od biljaka (kopriva, kamilica – učinkovitost?) i biološki pripravci na osnovi gljiva i bakterija (dostupnost?, cijena u pravilu visoka)

Načela ekološke zaštite bilja

 • naglasak je na preventivnim mjerama
 • plodored i higijena tla (spaljivanje biljnih ostataka)
 • umjerena gnojidba, više humusa
 • sadnja rezistentnih (otpornih) sorta
 • održavanje raznovrsnosti i biološka zaštita

Površine pod ekološkom poljoprivredom u EU i RH

BOTANIČKI PESTICIDI

PREPARATI NA MINERALNOJ BAZI


PROPOLIS


SAPUNI


ULJA

ATRAKTANTI, REPELENTI, FEROMONSKE KLOPKE

Sredstva za zaštitu koja se koriste u ekološkoj poljoprivredi

BIOPESTICIDI- vrste pesticida izvedene iz prirodnih materijala, kao što su životinje, biljke, bakterije i neki minerali

 • PESTICIDI DOBIVENI EKSTRAKCIJOM NEOTROVNOG BILJA
 • većinom začinsko ili ljekovito bilje
 • npr. preslica, kopriva, pelin, ružmarin...
 • dozvoljeni u bilokojoj fazi rasta i razvoja biljke
 • uglavnom djeluju kao repelenti

BOTANIČKI PESTICIDI

 • PESTICIDI DOBIVENI EKTRAKCIJOM OTROVNOG BILJA
 • npr. duhan, buhač...
 • oprezno sa primjenom mogu biti štetni za pčele
 • najpoznatiji insekticid je PIRETRUM (ekstrakt buhača)
 • djeluju kao kontaktni insekticidi

SAPUNI

 • kalcijevi i natrijevi sapuni
 • na bazi masnih kiselina
 • izgledaju kao med
 • djeluju na lisne uši
 • ne smiju se miješati sa sumporom

PREPARATI NA MINERALNOJ BAZI

 • preparati na bazi sumpora i bakra
 • bakar smije do 3 kg/ha godišnje
 • sumpor neograničeno
 • soda bikarbona-fungicid
 • kalijev permanganat i vodeno staklo smiju se koristiti

ULJA I PROPOLIS

 • životnjska odnosno riblja ulja
 • imaju repelentno djelovanje
 • biljna ulja (ružmarin, menta...)
 • mineralna ulja-smiju ograničeno
 • propolis- kao otopina ili tinktura

OSTALI PREPARATI

ATRAKTANTI- sredstva koja privlače kukce

REPELENTI- sredstva koja odbijaju kukce

FEROMONSKE KLOPKE- privlače kukce pomoću feromon (hormona)

Hvala vam na pažnji!