Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

EKOLOŠKA ZAŠTITA BILJA

KONVENCIONALNA

EKOLOŠKA

EKOLOŠKA

INTEGRALNA

Okvirno se zaštita bilja može podijeliti na:

Integrirana zaštita bilja podrazumijeva:a) primjenu nekemijskih (nepesticidnih) mjerab) smanjenu upotrebu kemijskih pripravaka (samo kada nisu učinkovite nekemijske mjere, a šteta je zbog djelovanja biljnih nametnika za agro-ekosustav veća od mogućeg negativnog učinka pesticida)c) odabir i uvođenje u proizvodnju ekološki prihvatljivih pripravakad) sigurnost primjene

Ekološka (organska) zaštita bilja – proizvodnjaa) zahtjeva puno znanja od proizvođačab) mora biti organizirana sukladno propisimac) proizvodi moraju biti certificirani («markice»)d) proizvodnja mora biti strogo nadgledanae) proizvodi se manje (kg, t)f) viša je cijena proizvoda (ciljani kupci – potrošači), a i sama proizvodnja je skuplja (udio ljudskog rada)g) vrlo ograničena upotreba sredstava za zaštitu bilja, dozvoljeni su npr. Bakreni i sumporni pripravci (ne svi) i pripravci pripravljeni od biljaka (kopriva, kamilica – učinkovitost?) i biološki pripravci na osnovi gljiva i bakterija (dostupnost?, cijena u pravilu visoka)

Načela ekološke zaštite bilja

naglasak je na preventivnim mjeramaplodored i higijena tla (spaljivanje biljnih ostataka)umjerena gnojidba, više humusasadnja rezistentnih (otpornih) sortaodržavanje raznovrsnosti i biološka zaštita

Površine pod ekološkom poljoprivredom u EU i RH

BOTANIČKI PESTICIDI

PREPARATI NA MINERALNOJ BAZI

PROPOLIS

SAPUNI

ULJA

ATRAKTANTI, REPELENTI, FEROMONSKE KLOPKE

Sredstva za zaštitu koja se koriste u ekološkoj poljoprivredi

BIOPESTICIDI- vrste pesticida izvedene iz prirodnih materijala, kao što su životinje, biljke, bakterije i neki minerali

PESTICIDI DOBIVENI EKSTRAKCIJOM NEOTROVNOG BILJAvećinom začinsko ili ljekovito biljenpr. preslica, kopriva, pelin, ružmarin...dozvoljeni u bilokojoj fazi rasta i razvoja biljkeuglavnom djeluju kao repelenti

BOTANIČKI PESTICIDI

PESTICIDI DOBIVENI EKTRAKCIJOM OTROVNOG BILJAnpr. duhan, buhač...oprezno sa primjenom mogu biti štetni za pčelenajpoznatiji insekticid je PIRETRUM (ekstrakt buhača)djeluju kao kontaktni insekticidi

SAPUNI

kalcijevi i natrijevi sapunina bazi masnih kiselinaizgledaju kao meddjeluju na lisne ušine smiju se miješati sa sumporom

PREPARATI NA MINERALNOJ BAZI

preparati na bazi sumpora i bakrabakar smije do 3 kg/ha godišnjesumpor neograničenosoda bikarbona-fungicidkalijev permanganat i vodeno staklo smiju se koristiti

ULJA I PROPOLIS

životnjska odnosno riblja uljaimaju repelentno djelovanjebiljna ulja (ružmarin, menta...)mineralna ulja-smiju ograničenopropolis- kao otopina ili tinktura

OSTALI PREPARATI

ATRAKTANTI- sredstva koja privlače kukce

REPELENTI- sredstva koja odbijaju kukce

FEROMONSKE KLOPKE- privlače kukce pomoću feromon (hormona)

Hvala vam na pažnji!