Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Basic guide to create an awesome presentation

Basic templatePresentation

Wieczernik - ofiara z samego siebie

1

2

3

4

Szczęść Boże :)Witam Cię na dzisiejszej lekcji.Na początku pomódl się modlitwą "Ojcze Nasz" za tych, którzy nie mają co jeść.

Zastanów się:- Po co urządza się uroczysty obiad?- Dlaczego wszyscy siadają do stołu?- Gdzie zwykle urządzamy uroczysty obiad?

Wybieramy się do Wieczernika. To duża sala na piętrze jednego z domów w Jerozolimie. Tu Pan Jezus spożywał z uczniami ostatnią, uroczystą kolację, którą kiedyś nazywano wieczerzą. Więcej informacji dotyczących tego miejsca znajdziecie w podręczniku. (temat - 42, str. 98 - dla chętnych).

Przeczytaj fragment Pisma Świętego:"23 Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb 24 i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę». 25Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę». 26 Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. 27Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej." (1 Kor 11, 23 - 27)

- Co Pan Jezus zrobił z chlebem i winem podczas Ostatniej Wieczerzy?- Jak się nazywa ten sakrament?- Komu polecił czynić to samo na swoją pamiątkę?- Co w ten sposób ustanowił?- Kiedy to się wydarzyło?