Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

SITTING BULL

Review

BEYONCÉ

Review

BIOETHICS

Review

CHARLOTTE'S WEB BOOK PROJECT

Review

DIET & CLIMATE CHANGE

Review

ALEX MORGAN

Review

EDTECH CAFE FALL 2019

Review

Transcript

kl.2c,Zdalne nauczanie,“Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało.”