Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

"Ziele na kraterze"

MELCHIor wańkowicz

1

2

3

4

5

0

Non omnis moriar. Powstanie upadło. Ludność wypędzono z Warszawy.

Matka Krystyny jako łączniczka AK przy Czerwonym Krzyżu pozostaje i teraz w zupełnie pustej Warszawie przy komórce PCK pozostawionej dla wyszukiwania i ewakuacji ciężko rannych. Ta mała grupka to jedyni żywi ludzie w dawnym milionowym mieście...


Tak rozpoczyna się fragment, którego dalszy ciąg macie w podręczniku na stronie 227. Przeczytajcie tekst starannie.Przeczytaj definicję reportażu i odpowiedz krótko w zeszycie, dlaczego przeczytany fragment ma cechy reportażu. Dokończ zdanie ( w zeszycie ad.2):


"Ziele na kraterze" to literacki reportaż, ponieważ..........


Zadanie (ad.3)

Znajdź znaczenie łacińskiej sentencji NON OMNIS MORIAR i zapisz w zeszycie jej tłumaczenie na język polski. (napis proszę wyróżnić kolorem)

Przejdź wszystkie punkty, rozpoczynając od obejrzenia krótkiego filmu (nr 1), który pokaże Ci, jak wyglądała Warszawa po upadku powstania warszawskiego w 1945 roku, kiedy rozgrywa się akcja fragmentu z podręcznika.


ZAPISZ W ZESZYCIE


Temat: Obraz zrujnowanej Warszawy widziany oczyma reportera - Melchior Wańkowicz "Ziele na kraterze"


Cel: Zapoznanie się z fragmentem tekstu o cechach reportażu opisującym Warszawę po upadku powstania.


Kryteria do zapisania pod tematem

1. Wymieniam cechy reportażu

2. Odnajduję w tekście Wańkowicza cechy reportażu oraz fragment retrospekcji.

3. Znam znaczenie łacińskiej sentencji.

4. Charakteryzuję narratora we fragmencie.