Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

KEYNOTE PRESENTATION: THE LIBRARY IS THE HEART OF THE SCHOOL

Presentation

EDWARD HOPPER

Presentation

TOM DOLAN

Presentation

BASIL RESTAURANT PRESENTATION

Presentation

FUTURE: ENGLISH LESSON ESL

Presentation

THE MESOZOIC ERA

Presentation

AC/DC

Presentation

Transcript

Nauczanieklasa 3b,Beata Skakuj,Tu link jeśli byłby problemy z odtwarzaniem -https://www.youtube.com/watch?v=dEJFDiW8s84,Subtitle here,Video,05,Subtitle here,Title here,Text-Image,Przeczytaj wiersz o wiośnie,INFO,Przeczytaj wiersz o wiośnie, a następnie wykonaj poniższe polecenia:1. Wypisz z wiersza wyrazy z trudnościami ortograficznymi (ó-u, rz-ż).2. W wierszu znalazły się nazwy roślin i ptaków - znajdź je i zapisz w kolejności alfabetycznej.3.Przeczytaj wiersz jeszcze raz i wypisz z niego 10 rzeczowników, 10 czasowników i 4 przymiotniki - pomoże Ci w tym link na kolejnym slajdzie.,A z matematyki dzis tylko 3 zadania...