Want to make creations as awesome as this one?

Sławomira Surowiecka

Transcript

Witaj !!! ;) przed tobą wirtualna katecheza ;) zacznij od ikonki słuchawki;)

1

2

Przeczytajcie opowiadanie „Historia pewnej fascynacji”„[Judasz] miał jakiś mały sklepik na przedmieściu. Sprzedawał kminek, pieprz, anyżek – z pogardą dla siebie i kupujących. I wtedy, gdy uważał, że już nic się w jego życiu nie może stać, usłyszał, że jakiś nowy prorok, Jezus z Nazaretu, chodzi po Palestynie i naucza. Docierały do niego wieści o cudach, o utarczkach słownych z saduceuszami i z faryzeuszami. Ale nie drgnął, nie poderwał się. Po prostu już nie wierzył w żadnego proroka. Niejednego takiego widział. (...) Aż wreszcie przyszedł dzień, kiedy dowiedział się, że Jezus ma być w jego mieście. I wtedy nie wytrzymał. Mimo wszystkich przyrzeczeń dawanych sobie – poszedł. Po prostu – jak mówił – trudno nie iść, gdy On przyszedł tak blisko. Zobaczył. Usłyszał. I został. (...) Został, bo się przekonał, że takiego człowieka Palestyna jeszcze nie miała. I odtąd krok w krok, dzień za dniem, noc za nocą był razem z Nim. (...) To były dni pełne ludzi biednych, chorych, nieszczęśliwych, połamanych, paralityków, trędowatych, opętanych. (...) Na jego oczach (...) paralitycy zaczynali chodzić. Chorzy opuszczali łoża. (...) Wszyscy, którzy na to patrzyli, którzy byli świadkami rzeczy niemieszczących się w głowie. (...) Dla gromady tych, co przyłączyli się do Jezusa, okazał się bardzo przydatny ze swoją znajomością spraw handlowych. Ktoś musiał dbać o to, by było coś do jedzenia na drugi dzień. On przyjmował drobne i większe ofiary pieniężne od tych, którzy chcieli pomagać Jezusowi. On dysponował tymi pieniędzmi: kupował pożywienie, płacił za noclegi, rozdzielał jałmużny”.(M. Maliński, Świadkowie Jezusa. Judasz, <http://www.malinski.pl/?inc=read&id=2456>, dostęp:05.04.2014)„[Judasz] był przekonany, że wcześniej czy później Jezus poderwie naród do buntu, wyrzuci z kraju Heroda Antypasa, z Galilei i Perei. (...) Po jakimś czasie Jezus wykona następny krok: wyrzuci z kraju Rzymian, a z Jerozolimy namiestnika rzymskiego Piłata i zapanuje nad całą Ziemią Świętą. A że Jezus ma wszystkie dane po temu, aby zostać królem Izraela – nie miał co do tego wątpliwości. (...) Zresztą Judasz nie był jedynym, który tak myślał. (...) Tylko Judasz nie wytrzymał, uznał, że Jezus zwleka. (...) I po prostu postanowił sprowokować Jezusa do akcji. Chciał Go zmusić do tego, żeby rozpoczął powstanie”.(M. Maliński, Tajemnice Ewangelii (III). Błąd Judasza, <http://mateusz.pl/goscie/zd/23/zd23-08.htm>, dostęp: 05.04.2014)zobacz jak Judasz przedstawił się sam Jezusowi kliknij poniżejJudasz sam o sobie

3

O Judaszu czytamy w Ewangeliach i Dziejach Apostolskich. Często występuje z przydomkiem „Iskariota”, co znaczy prawdopodobnie „człowiek z Karioth” – wioski w południowej Judei, bądź to, że był synem Szymona Iskarioty. Jezus zaufał mu, powołując go do grona apostołów. Judasz stał się jednym z tych, którzy pomagali Jezusowi. Był świadkiem Jego cudów, rozmawiał z Nim, jadł i odpoczywał w Jego towarzystwie, otrzymał moc uzdrawiania i wyrzucania złych duchów. To on był odpowiedzialny za pieniądze, z których apostołowie wspólnie korzystali. Świadczy to o zaufaniu, jakim go darzyli. Tajemnicą pozostanie jednak, co takiego działo się w jego sercu, że postanowił zdradzić swojego Mistrza.

4

„Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam». A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać. Wtedy przyszedł Jezus z nimi [apostołami] do ogrodu zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę». Potem przyszedł do uczniów i rzekł do nich: «Śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy! Oto blisko jest mój zdrajca». Gdy jeszcze to mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami, od arcykapłanów i starszych ludu. Zdrajca zaś dał im taki znak: «Ten, którego pocałuję, to właśnie On; Jego pochwyćcie!» Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: «Witaj, Rabbi!», i pocałował Go. A Jezus rzekł do niego: «Przyjacielu, po coś przyszedł?» Wtedy podeszli, rzucili się na Jezusa i pochwycili Go. Judasz, który Go wydał, widząc, że Go skazano, opamiętał się, zwrócił trzydzieści srebrników arcykapłanom i starszym i rzekł: «Zgrzeszyłem, wydając krew niewinną». Lecz oni odparli: «Co nas to obchodzi? To twoja sprawa». Rzuciwszy srebrniki w stronę przybytku, oddalił się. A potem poszedł i powiesił się”. (Mt 26,14-16.36.45-50; 27,3-5)

8

pora na pierwszą notatkę w zeszycie ;)KatechezaTemat : Noc zdrady - z Jezusem w Getsemani. W Wielki Czwartek wieczorem przypominamy modlitwę Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, Jego pojmanie i uwięzienie. W kościołach przygotowywany jest ołtarz adoracji, który nazywamy Ciemnicą.zadanie Domowe :wykonajcie ćwiczenia do tematu 31, a w zeszycie wykonajcie swój projekt ciemnicy, poszukajcie inspiracji w internecie. praca będzie oceniana.

5

6

Przyjacielem Jezusa jest ten, kto zna Jego nauczanie i wprowadza je w czyn. Przyjacielem Jezusa jest ten, kto kocha ludzi tak, jak On ich kocha. Każdy przyjaciel Jezusa jest jednocześnie przyjacielem wszystkich ludzi. Ta przyjaźń zobowiązuje nas do pomocy osobom cierpiącym, biednym, opuszczonym. Po pojmaniu i uwięzieniu Jezus cierpiał samotnie. Od nas oczekuje, abyśmy udzielali wsparcia takim właśnie osobom. Nie chodzi tylko o przebywających w więzieniu z murem i drutem kolczastym. Mamy pomagać tym, którzy oddzieleni są murem smutku, bólu, którzy są niesprawiedliwie oskarżani, oczerniani, wyśmiewani. Przyjaciel Jezusa staje na przykład w obronie wyśmiewanej koleżanki i odrzuconego kolegi. Do tego potrzeba odwagi. W każdym z nas jednak jest jakaś cząstka Judasza. Nasze serce czasami błądzi i może się okazać, że nasza przyjaźń z Jezusem to tylko pozory, i przy nadarzającej się okazji zdradzimy swojego Przyjaciela.

7

witaj :)Nie możemy spotkać się osobiście, więc przygotowałam wam katechezę o bardzo ciekawej postaci w wersji wirtualnej. Poruszaj się po numerach, a poznasz przyjaciela Jezusa ... zaczynamy przejdź do numerku 1

O Judaszu Iskariocie wiadomo niewiele, ale ludzie zawszę będą o nim pamiętać - apostoł, który zdradził Jezusa. Kim Był ?? dowiesz się klikając kolejne ikonki kliknij 2

Każdą katechezę zaczynamy modlitwą nie może być inaczej i tym razem :)Ciężko jest zdobywać wiedzę, ale dzięki Ci, Panie Jezu, za to, że mogę rozwijać umiejętności, które są Twymi darami. Dzięki Ci za moich nauczycieli, za moich kolegów, tych dobrych i tych, którzy są dla mnie mniej mili. Dzięki Ci za trud odrabiania lekcji - miło jest później dostać dobre stopnie. AmenProszę Cię o jedno Ojcze Nasz w intencji wszystkich chorych oraz tych, którzy opiekują się nami w tym trudnym czasie. Amenkliknij w Ikonkę Domku ;) zaczynamy

jeśli obejrzałeś filmik o momencie zdrady Jezusa, zauważyłeś że Judasz zdradził Jezusa pocałunkiem :(W czasach Jezusa pocałunek był oznaką szacunku. U Judasza oznaczał zdradę. Na dodatek, to nie wróg zdradził Jezusa, ale przyjaciel. Jezus tak właśnie zwraca się do Judasza: „przyjacielu”. Judasz nie uwierzył w Jezusa Chrystusa jako Zbawcę, nie uwierzył w Boże miłosierdzie.

W Wielki Czwartek wieczorem przypominamy modlitwę Jezusa w ogrodzie oliwnym, Jego pojmanie i uwięzienie. W kościołach przygotowany jest Ołtarz Adoracji zwany Ciemnicą.Adoracja Najświetniejszego Sakramentu w Ciemnicy jest towarzyszeniem Jezusowi w najtrudniejszych dla Niego chwilach, kiedy jest samotny i opuszczony.Nie zostawiaj Jezusa Samego w Wielki Czwartek - pamiętaj o modlitwie.