Want to make creations as awesome as this one?

Projecte en cofinament Tecnologia 4t ESO

More creations to inspire you

MATH VENN DIAGRAM

Challenge

ENGLISH SCHOOL VOCABULARY

Challenge

TRUE FALSE GEOGRAPHY

Challenge

PARTS OF SPEECH REVIEW

Challenge

ANIMALS BY CATEGORY

Challenge

FIT AND HEALTHY

Challenge

RITUEL DATE

Challenge

Transcript

Dissenyem un robot que solucioniun problema derivat de la CoVid-19,és la malaltia produïda per un nou tipus de coronavirus (SRAS-CoV-2).,La situació provocada és molt greu,i ha estat declarada com a pandèmia.,Covid-19,és indispensableper solucionarmolts dels problemesgenerats per aquesta situació.,LaTecnologia,ROBOTSTO THE RESCUE,ROBOTSTO THE RESCUE,Dissenyem un robot que solucioniun problema derivat de la CoVid-19,és la malaltia produïda per un nou tipus de coronavirus (SRAS-CoV-2).,La situació provocada és molt greu,i ha estat declarada com a pandèmia.,Covid-19,és indispensableper solucionarmolts dels problemesgenerats per aquesta situació.,LaTecnologia,4,1,3,Anàlisi dela situació,5,6,Compartimla proposta,Creació delprototipus,2,La milloridea,Generaciód'idees,EL PROCÉS CREATIU,Descripcióproposta,En tiempos de crisis,los inteligentes buscan solucionesy los inútiles, culpables,ROBOTS TO THE RESCUE,Com ho hem fet,4,1,3,5,6,2,EL PROCÉS CREATIU,En tiempos de crisis,los inteligentes buscan solucionesy los inútiles, culpables,ROBOTS TO THE RESCUE,Anàlisi dela situació,Descripcióproposta,Creació delprototipus,Compartimla proposta,Generaciód'idees,Avaluacióde les idees,Analitzem la situació,Què ésla CoVid-19,Comes transmet,Simptomes i afectacions,Protecció i prevenció,Confinament indispensable,El paper de la Tecnologia(un exemple),Fem una infografia (horitzontal),Necessiteu ajuda?,Com ho hem fet,TORNA,Per combatre el virus necessitem propostes ,MILLORARLA PREVENCIÓI LA SALUT,COMBINAR(DES)CONFINAMENTI ACTIVITAT,OFERIR AJUDA I SUPORT ALS MÉS VULNERABLES,IMPULSAR DES D'ARA "EL DIA DESPRÉS",Generem idees,innovadores,1. Escull en quin dels àmbits proposats vols actuar2. Fes-te preguntes i troba respostes3. Investiga usos de la tecnologia en aquest àmbit o en d'altres4. Generem idees!,TORNA,1,Comparteix el teu objectiu,2,Selecciona les categories. De les categories següents escull les 3 que trobis més adients per inspirar-te:,3,Formula les preguntes. Escriu una llista de preguntes per a cada categoria escollida. Com més avall de la llista, més interessants seran les preguntes, perquè deixaran de ser les comunes i habituals.,4,Reflexiona. Pensa possibles respostes a cada pregunta. No es tracta de trobar una única resposta correcta, sinó de reflexionar sobre totes les opcions.,5,Destaca les més rellevants. De totes les qüestions que has formulat extreu-ne les 3 més destacades, les que anomenarem "Preguntes Clau", i són les que compartiras a la teva presentació.,Defineix l'objectiu. Pensa quina de les preguntes clau és la més interessant i es pot convertir en l'objectiu. si no hi ha cap pregunta prou atractiva, formulat-ne de noves.,6,<,QUÈ: Què és ...?QUI: Qui hi intervé ...?ÓN: Ón es porta a terme ...?QUAN: Quan s'utilitza ...?COM: Com es porta a terme ...?PER QUÈ: Per què es produeixen ...?,Els passos a seguir,Prepara el material. Tingues a punt paper i bolígraf.,7,Plasmar els resultats. Resumeix cada idea i comparteix-les a la plataforma.,8,9,Fes una llista de quines coses de la situació actual es podrien:Substituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Proposarper altres usos, Eliminar o Reordenar,,Generar idees. Per a cada lletra pensa idees sobre:,<,Ón heu d'arribar?Generar una gran quantitat d’idees (com més millor) que puguin servirde punt de partida per resoldre el repte.,Els passos a seguir,Prepara el material. Tingues a punt paper i bolígraf.,Substituir: Què passaria si substituïm una cosa per una altra? Combinar: Quines combinacions podríem fer? Adaptar: Què podria ser adaptat per al nostre objectiu? Modificar/Magnificar: Què passaria si exagero una de lescaracterístiques?Proposar per altres usos: Què passaria si ho utilitzéssim per aaltres coses?Eliminar/Reduir al mínim: Què podríem treure perquè no és útil? Reordenar: Què passaria si canviem la manera com es fa os’utilitza?,Valorar les teves idees et permetrà identificar quina és la millor de totes,Avaluem les idees,De totes les teves idees, escull les 3 que t'agradin més,Puntua-les, de l'1 al 5, segons aquests criteris:,1,2,TORNA,Utilitat,Quin nivell d'utilitat tindrà la teva idea per a les persones a qui va destinada?,Originalitat,En quin grau serà possible portar la idea a terme per convertir-la en quelcom real?,Facilitat,En quina mesura proposa una manera diferent i innovadora de fer les coses?,Quina és la queha obtingut millor puntuació?,Convertim la idea escollida en proposta de solució al repte plantejat,Descrivim la proposta,TORNA,TORNA,ROBOTSTO THE RESCUE,Dissenyem un robot que solucioniun problema derivat de la CoVid-19,Covid-19,La situació provocada és molt greu,i ha estat declarada com a pandèmia.,és la malaltia produïda per un nou tipus de coronavirus (SRAS-CoV-2).,LaTecnologia,és indispensableper solucionarmolts dels problemesgenerats per aquesta situació.,Analitzem la situació,Què ésla CoVid-19,Comes transmet,Simptomes i afectacions,Protecció i prevenció,Confinament indispensable,Fem una infografia (horitzontal),El paper de la Tecnologia(un exemple),Necessiteu ajuda?,En tiempos de crisis,los inteligentes buscan solucionesy los inútiles, culpables ,Dissenyem un robotque solucioniun problemaderivat de la Cobi-19,ROBOTSTO THE RESCUE,Covid-19,Centrem-nos en el paper dels robots.,és la malaltia produïda per un nou tipus de coronavirus (SRAS-CoV-2).,és indispensableper solucionarmolts dels problemesgenerats per aquesta situació.,La situació provocada és molt greu,i ha estat declarada com a pandèmia.,LaTecnologia,En tiempos de crisis,los inteligentes buscan solucionesy los inútiles, culpables ,Dissenyem un robotque solucioniun problemaderivat de la Cobi-19,1,2,3,4,5,6,Anàlisi dela situació,EL PROCÉS CREATIU,Generaciód'idees,Avaluacióde les idees,Descripcióproposta,Creació delprototipus,Compartimla proposta,En tiempos de crisis,los inteligentes buscan solucionesy los inútiles, culpables,ROBOTS TO THE RESCUE,1,3,2,4,5,6,Analitzemla situació,EL PROCÉS CREATIU,https://programamos.es/hack/apps/