Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Mądry wybór
w świecie gier

W gry komputerowe i gry wideo grają obecnie miliony ludzi na świecie.
Są one dostępne na płytach CD/DVD, na stronach internetowych, konsolach
czy w telefonach komórkowych i smartfonach. Ogromna grupa graczy to dzieci
i młodzież, dla których gry są powszechną formą spędzania wolnego czasu.
Grać zaczynają dzieci coraz młodsze, nierzadko już w wieku przedszkolnym.

1

Gry komputerowe – podobnie jak filmy, muzyka
i książki – mają swoją typologię.
Istnieje wiele gatunków gier, które możemy dzielić ze względu na różne

kryteria.
Najbardziej typowy podział ze względu na cel gry wyróżnia osiem
głównych kategorii gier: symulacyjne, strategiczne, zręcznościowe, przygodowe,
fabularne, logiczne, edukacyjne oraz sportowe.


1. Gry symulacyjne (symulatory):
odzwierciedlają rzeczywiste zdarzenia
w wirtualnym świecie, np. symulatory lotów czy jazdy samochodem.
To także gry, w których mamy możliwość budowy miast (seria Sim City) lub parku rozrywki
(RollerCoaster Tycoon).

2. Gry strategiczne: wymagają od graczy umiejętności strategicznych,
np. dowodzenia oddziałami komputerowego wojska lub zarządzania wirtualnym
kapitałem przedsiębiorstwa.

3. Gry zręcznościowe: bijatyki, strzelanki, shootery, składanki, gry platformowe
i muzyczne. W zależności od rodzaju gry zabawa polega na zmierzeniu się
w bójce z wirtualnym przeciwnikiem, strzelaniu do celu (najczęściej do wroga),
wykonywaniu określonych ruchów w rytm muzyki itp. Wymagają dobrej koncentracji,
sprawności i refleksu.

4. Gry przygodowe: gracz kieruje poczynaniami bohatera przeżywającego jakąś historię, rozwiązując w trakcie gry zamieszczone w niej zagadki. Rozwiązanie
wszystkich lub większości łamigłówek zapewnia pomyślne ukończenie gry.

5. Gry fabularne: gracz wciela się
w wirtualnego bohatera – rozwija jego postać w trakcie rozgrywki i porusza się
w fikcyjnej rzeczywistości. Często tworzy
własną postać, określając jej cechy
i wygląd zewnętrzny. Komputerowe gry fabularne są osadzone tradycyjnie
w świecie fantasy i science fiction.

6. Gry logiczne: aby przejść dane poziomy gry, użytkownik musi rozwiązać ciąg zadań logicznych. Tradycyjne gry logiczne to szachy, brydż czy pasjans.

7. Gry edukacyjne: służą poszerzeniu wiedzy gracza i są wykorzystywane w praktyce edukacyjnej.

8. Gry sportowe: symulują rozgrywki sportowe, np. w piłce nożnej, boksie, golfie, koszykówce, hokeju na lodzie. Odmianą gier sportowych są wyścigi (samochodowe,
rowerowe itd.).

Czym są gry internetowe (online)?
To gry komputerowe, do których uruchomienia wymagany
jest dostęp do internetu. Są to zarówno proste gry, w które

gra się w sieci, korzystając z przeglądarki internetowej, jak
i rozbudowane gry MMO, z których część wymaga wysokiej
klasy sprzętu, a przed uruchomieniem musi być zainstalowana na dysku twardym komputera.

Zagrożenia związane z grami online
Gry online mogą być dla dziecka doskonałą rozrywką. Warto jednak
zdawać sobie sprawę z potencjalnych zagrożeń, jakie wiążą się z ich
użytkowaniem.

Wiele gier online prowadzi do powstania wirtualnych społeczności
i zachęca uczestników do wchodzenia na poświęcone im strony;
skłania dzieci do nawiązywania kontaktów, podawania informacji
o sobie, a nawet spotykania się z nieznanymi osobami w świecie
rzeczywistym.

Wśród graczy powszechne są agresywne zachowania zgodne ze
stylem czy tematem obowiązującym podczas gry oraz używanie nieprzyzwoitego języka.

Inni gracze mogą, o ile gra na to pozwala, modyfikować elementy gry
tak, że staje się ona nieodpowiednia dla młodszych dzieci. Przykładem
takiego działania są edytory wyglądu postaci, w których można
stworzyć roznegliżowanych bohaterów.

W części gier można kupować dodatkowe opcje czy przedmioty
ułatwiające graczowi osiągnięcie lepszych wyników. Są to tzw.
mikropłatności, na które dzieci wydają całkiem spore kwoty, często
bez wiedzy rodziców.

W czasie gry mogą pojawiać się reklamy lub linki, które po kliknięciu
przekierowują na strony zawierające treści nieodpowiednie dla dzieci.

Gry mogą odegrać pozytywną rolę w rozwoju dziecka: kształtować zachowania
społeczne i umiejętność samodzielnego myślenia. Często są ciekawe i interaktywne,
z powodzeniem można je wykorzystywać do celów edukacyjnych.
Dobrej jakości gry edukacyjne usprawniają umiejętność spostrzegania, doskonalą
refleks i zręczność manualną, rozwijają wyobraźnię przestrzenną, uczą
podejmowania decyzji. Wzbogacają też wiedzę dziecka o otaczającym je świecie
i mogą kształtować pozytywne postawy.

Gry strategiczne rozwijają zdolności myślenia, planowania, wykonywania kilku
zadań równocześnie, analizowania i interpretowania zdarzeń, rozwiązywania
problemów.

Gry mogą także kształtować prospołeczne postawy dzieci, uczyć je współpracy i zachęcać do pomagania innym także w świecie rzeczywistym. W wielu grach
nie ma rywalizacji, gracze muszą współpracować ze sobą, pomagać sobie oraz razem rozwiązywać problemy, aby osiągnąć wspólny cel. Dzięki grze w większym gronie dzieci uczą się pracy w zespole.

Kiedy gry mogą szkodzić?

Nieodpowiednie i bezrefleksyjne
korzystanie z komputera i gier może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia
fizycznego i psychicznego dziecka, a także ograniczać jego rozwój społeczny,
poznawczy czy emocjonalny, szczególnie jeśli stanowi główną formę spędzania
czasu.

Dzieci nadużywające gier komputerowych mogą mieć problemy z koncentracją
uwagi i myśleniem w szkole podczas lekcji. Tam ich uwaga nie jest stale pobudzana

nowymi, atrakcyjnymi bodźcami jak
w czasie gry.

Nadmierne i zbyt długie granie w gry może też prowadzić do zaniedbywania

nauki, aktywności fizycznej, kontaktów
z rodziną i kolegami, rezygnacji z innych
zainteresowań, a nawet do zaniedbywania czynności takich jak jedzenie czy sen.
W skrajnych przypadkach może prowadzić do uzależnienia.

Badania pokazują, że gry zawierające agresję i brutalną przemoc powodują
wzrost poziomu agresji u graczy. Dzieci uczą się z nich wrogich zachowań wobec
innych ludzi, lekceważenia ich praw oraz tego, że jedynym sposobem na rozwiązywanie problemów jest używanie siły. Stają się mniej wrażliwe na krzywdę
innych i mniej chętnie niosą pomoc ofiarom przemocy. Grając w brutalne gry,

wyrabiają w sobie przekonanie, że agresja
i przemoc to coś powszechneg
i normalnego.

Pojawiają się także zmiany w sferze fizycznej: zaburzenia wzroku, trwałe wady
kręgosłupa, zwiotczenie mięśni (z braku ruchu), anemia (gracz nie ma czasu na
jedzenie).

Dzieci poświęcają grom komputerowym coraz więcej czasu, niektóre z nich
potrafią grać nawet przez kilka godzin dziennie. Może to prowadzić do uzależnienia.

Pamiętaj!
To Ty decydujesz o tym, jak spędzasz swój wony czas. Jeśli jesteś graczem, sam wybierasz gry.
Jeśli masz wątpliwości, zapytaj rodzica, czy gra, którą wybrałeś/wybrałaś będzie dla Ciebie odpowiednia.

Weź karteczkę
i wykonaj krótki test:

Dziękuję za uwagę.