Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

CHRISTMAS TIME

Presentation

AC/DC

Presentation

THE MESOZOIC ERA

Presentation

LIVING THINGS

Presentation

ALL THE THINGS

Presentation

ASTL

Presentation

FUTURE: ENGLISH LESSON ESL

Presentation

Transcript

2,3,4,1,Łk 8, 41 - 42. 49 - 55,CÓRKA JAIRA,Poznasz dzisiaj jednego z przełożonych synagogio imieniu Jair.Przypominam Ci, że synagaga, inaczej bożnica, czy też bóżnica, to żydowski dom modlitwy. Nie wiemy, czy Jair znał Pana Jezusa osobiście, czy Go słuchał, rozmawiałz Nim, czy też mu o Nim opowiadono. Wiemy jednak,że zaufał Panu Jezusowi. Z Ewangelii wg św. Marka dowiadujemy się, że osobiste spotkanie Jaira z Panem Jezusem miało miejsce na brzegu jeziora Genezaret, zaraz po uzdrowieniu kobiety cierpiącej na krwotok.,Przedwojenna synagoga w Bielsku,Przyszedł ktoś z domu przełożonego synagogii oznajmił: «Twoja córka umarła, nie trudź już Nauczyciela!» Lecz Jezus, słysząc to, rzekł: «Nie bój się; wierz tylko, a będzie ocalona». ,Przyszedł pewien człowiek imieniem Jair, który był przełożonym synagogi. Upadł Jezusowi do nógi prosił Go, żeby zaszedł do jego domu. Miał bowiem córkę jedynaczkę, liczącą około dwunastu lat, która była bliska śmierci. ,Gdy przyszedł do domu, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, oprócz Piotra, Jakuba i Jana oraz ojca i matki dziecka. A wszyscy płakali i żałowali jej. Lecz On rzekł: «Nie płaczcie, bo nie umarła, tylko śpi». I wyśmiewali Go, wiedząc, że umarła.,Genezaret,On zaś ująwszy ją za rękę rzekł głośno: «Dziewczynko, wstań!» Duch jej powrócił, i zaraz wstała. Polecił też, aby jej dano jeść.,Tu możesz obejrzeć filmową adaptację tego fragmentu Ewangelii.,Zapowiadają życiew Królestwie Bożym, gdzie nie ma cierpieniai wszyscy są szczęśliwi,ZAPAMIĘTAJ,Wskrzeszenie, to przywrócenie zmarłego do życia. Cud wskrzeszenia córki Jaira świadczy o tym, że Pan Jezus jest Bogiem.,Cuda to znaki miłości Boga.,Cuda są częścią Bożego planu.,Jezus ma władzę nad śmiercią,Jezus także i dzisiaj przychodzi z pomocą tym, którzy Go potrzebują. Wiele osób potwierdza, że dzięki Jezusowi, Maryii świętym odzyskało zdrowie duszy i ciała.,Wypełniony test luk możesz sfotografować i przesłać do mnie. Możesz też wysłać screen, lub przepisany tekstz uzupełnionymi lukami. Powodzenia :),A teraz sprawdź swoją wiedzę,Tu jest tekst,1,DZIĘKUJĘ!,2,4,3,Zapewniam o modlitwie i życzę zdrowia!,Modlitwa na zakończenie,Kto przebywa w pieczy Najwyższegoi w cieniu Wszechmocnego mieszka,mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo,mój Boże, któremu ufam».Bo On sam cię wyzwoliz sideł myśliwegoi od zgubnego słowaOkryje cię swymi pióramii schronisz się pod Jego skrzydła:Jego wierność to puklerz i tarcza.W nocy nie ulękniesz się strachuani za dnia - lecącej strzały,ani zarazy, co idzie w mroku,ni moru, co niszczy w południe.Choć tysiąc padnie u twego boku,a dziesięć tysięcy po twojej prawicy:ciebie to nie spotka.