Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Zróżnicowanie rasowe i narodowościowe ludności.

0

1

2

ewolucja- początek

3

4

5

6

7

Ludzie różnią się między sobą względem wielu czynników, np. wiekiem, wyglądem, płcią, miejscem zamieszkania, poglądami.Różnice te w znacznej mierze zależą od przynależności ludzi do określonej grupyspołecznej, np. danego narodu czywyznania.

Wyróżniamy trzy geograficzne rasy (odmiany) ludzkie:białążółtączarnąW każdej z nich można wyróżnić jeszcze poszczególne odmiany lokalne.

Europeidalną(odmiana biała)Zamieszkuje: Europę, Bliski Wschód, północną i południową Afrykę, Ameryki, Australię i Nową Zelandię.W jej obrębie wyróżnia się następujące odmiany:europejskąsemicko- chamickąindyjsko- irańskąCechy charakterystyczne:jasna skórakolor oczu przeważnie jasnewłosy lekko faliste lub proste, jasne (północna część Europy), ciemne (południowa część Europy)nos owalny, kwadratowy, wąskisilne owłosienie ciała (północna część Europy), rzadkie (południowa część Europy)wysoki lub średni wzrostmała zawartość melanin.

Mongoloidalna (odmiana żółta)zamieszkujeAzję, Amerykę (Indianie), Polinezję i MikronezjęCechy charakterystyczne:skóra o odcieniu żółtymczarna tęczówka okaczarne, grube i proste włosypłaska twarzsłabe owłosienietzw. mongolska fałdaskośne oczy

Negroidalna (odmiana czarna) zamieszkuje Afrykę, Australię, Melanezję, Nową Gwinee oraz Amerykę.Cechy charakterystyczne:czarny lub brunatny odcień skóryczarna tęczówka okawysoki wzrostwłosy czarne, mocno skręcone bądź falistenos szeroki, płaskiszerokie ustasłabe owłosienie ciała

Rasy pośrednie:Metys: potomek przedstawiciela odmiany białej i Indiańskiej.Zambos: potomek przedstawiciela odmiany żółtej i czarnej.Mulat: potomek przedstawiciela odmiany białej i czarnej.

Mniejszość narodowa- społeczność zamieszkująca obszar danego państwa, charakteryzująca się odmienną tradycją, kulturą, językiem, należąca do innego narodu posiadające swoje państwo np. zamieszkujący Polskę, Niemcy, UkraińcyMniejszość etniczna- natomiast jest to społeczność zamieszkująca obszar danego państwa, charakteryzująca się odmienną tradycją, kulturą, językiem, ale nie posiadająca swojego państwa (np. Karaimi, Łemkowie)Społeczność etniczna to mniejszość nie posiadająca swojego państwa charakteryzuje się odmienną tradycją, kulturą i językiem ale występująca tylko i wyłącznie na terenie jednego państwa (np. w Polsce to Kaszubi, Ślązacy)

Zróżnicowanie narodowościowe- skutkipozytywne:wzbogacenie kulturynegatywne: konflikty wewnętrzne pomiędzy narodami i mniejszościami, zwiększenie autonomii poszczególnych grup społecznych