Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

1

2

3

4

5

6

7

8

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!Dzisiejszą katechezę rozpoczniemy od modlitwy.Znajdź ikonkę z serduszkiem i kliknij na nią. Otworzy Ci się strona internetowa, następnie zakręć kołem i zobacz, jaką wylosowałeś :)

Jezus często i dużo rozmawiał ze swoim Ojcem. Wiele razy wstawał wcześniej niż uczniowie, aby się modlić. Modlił się w ważnych chwilach: gdy wybierał uczniów, gdy czynił cuda. Modlił się także przed swoją śmiercią i prosił swoich uczniów o modlitwę.Ostatnią noc przed męką Jezus spędził na modlitwie w Ogrodzie Oliwnym. To ogród, który znajdował się na górze. Rosły w nim drzewa, których owocami są oliwki i od tych drzew ogród ten był nazywany Ogrodem Oliwnym.

Odczytaj fragment Pisma Świętego:Modlitwa Jezusa w Ogrodzie Oliwnym <--- klinkijNa podstawie przeczytanego fragmentu odpowiedz na pytania:– Gdzie poszedł Jezus ze swoimi uczniami?– O co prosił swoich uczniów?– Kto Go pocieszał?Jezus bał się męki, która Go czekała. Był jednak posłuszny Ojcu. Powiedział: „Ojcze, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie”. Jezus pełnił wolę Ojca, to znaczy, że zgodził się dobrowolnie na cierpienie i śmierć. Chciał nas zbawić.

Tak dzisiaj wygląda Ogród Oliwny, w którym modlił się Jezus:Ogród Oliwny dzisiaj <---kliknij

Zastanów się i odpowiedz:– Co robili uczniowie, gdy Jezus modlił się?– Jak ty zachowałbyś się, gdyby Jezus poprosił cię o pomoc modlitwą?Jezus pragnie spełnić zadanie, dla którego przyszedł na ziemię. Dlatego prosi, aby wypełniła się wola Boga Ojca.– Kiedy my pełnimy wolę Boga?1. Gdy jesteśmy posłuszni naszym rodzicom i nauczycielom.2. Gdy naśladujemy Jezusa – modlimy się.3. Gdy żyjemy w przyjaźni z Bogiem i innymi.4. Gdy umiemy znosić trudności.Bóg nas kocha i wie, co dla nas jest dobre. Gdy spełniamy to, co On dla nas przygotował, wypełniamy Jego wolę. Ile razy modlimy się słowami „Ojcze nasz”, których nauczył nas Jezus, to zawsze prosimy, abyśmy umieli pełnić wolę Boga.

ZADANIEZapamiętamy dziś słowa Jezusa, którymi zgodził się na cierpienie za wszystkich ludzi.Te słowa to:BĄDŹ WOLA TWOJA