Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Artur Oppman ,,Złota kaczka"

START

dzisiaj poćwiczymy słuchanie ze zrozumieniem i przypomnimy sobie

cechy legendy.

Witam wszystkich:)

Najpierw posłuchaj i obejrzyj legendę:)

Kto jest głównym bohaterem legendy?

Lutek

Sprawdź się!

Odpowiedz na pytania.
Aby zobaczyć poprawną odpowiedź, najedź myszką na pytanie.

Gdzie mieszka?


w Warszawie

Jaki zawód wykonuje?

jest szewczykiem

Kogo odnalazł w podziemiach starego zamku?

złotą kaczkę

Kim tak naprawdę

jest złota kaczka?

Jest królewną.

Zapisz w zeszycie jej cechy.

Królewna jest: złośliwa, egoistyczna,

zaborcza, zachłanna, podstępna , zła:(

Wyjaśnij, jaki warunek postawiła Lutkowi?

Miał wszystko wykorzystać dla siebie,

nie wolno mu było się z nikim podzielić bogactwem.

PS. Poprawność swoich odpowiedzi sprawdzisz, klikając myszką w każde z powyższych zdań:)

Każda legenda czegoś nas uczy!!!

aFORYZM (złota myśl. sentencja , maksyma)

  • ma w sobie mądrość
  • skłania do refleksji

  • jest krótki, zwięzły
  • wyraża ogólna myśl związaną z życiem człowieka

WARTOS SIĘ NAD TYM ZASTANOWIĆ!

,,Nie dukat daje szczęście, ino praca i zdrowie.''

,,(...) naprzód biednemu, a potem sobie! A wtedy przy każdej pracy Pan Bóg dopomoże."

,,Ten pieniądz wart coś, co zarobiony, a darmocha na złe idzie."

O legendzie jako gtunku literackim

mówiliśmy już wcześniej.
Zagraj w grę, wskaż poprawne odpowiedzi.
Cechy legendy zapisz w zeszycie.
Powodzenia:)

Czas na powtórkę:)

You can write an