Want to make awesome content like this one?

Resolve as diferentes probas de Natureza para conseguir o tesouro

More creations to inspire you

Transcript

busca do tesoUro,PROBA 2,AXúDASME A CONSEGUIR O TESOURO?,PROBA 5,PROBA 4,3,PROBA 1,ILLA DO TESOURO,1,5,Supera as 5 probas sobre Ciencias da Natureza para conseguir o tesouro. Copias as respostas na libreta.,4,PROBA 3,2,SAÍDA