Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dziękuję za uwagę

Serdecznie Cię pozdrawiam i życzę wiele dobra.

Na zakończenie pomódl się dowolną modlitwą.

Możesz pomodlić się taką oto Modlitwą po nauce:

Dzięki Ci Boże za światło tej nauki, pragniemy, abyśmy nią oświeceni, mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Przypomnijcie sobie - 5 warunków Sakramentu Pokuty, które poznaliśmy na katechezie.

Pomoże Wam zadanie ukryte pod nr 3Witajcie

Uczniowie klasy III przygotowałam kilka ciekawych materiałów oraz zadań, które pomogą Wam przygotować się do Pierwszej Komunii i Spowiedzi Świętej. Pamiętajcie, że Jezus Was kocha i na Was czeka .💛💚💙


Materiały i zadania znajdują się pod kolejnymi ,,numerkami" - zapraszam do ,,klikania"

Powodzenia😀

CO TO JEST RACHUNEK SUMIENIA?

W religii katolickiej rachunek sumienia to jeden z warunków sakramentu pokuty i pojednania.

Rachunek sumienia stanowi pierwszy, fundamentalny warunek tak zwanej dobrej spowiedzi.

Podczas rachunku sumienia zastanawiamy się, jak naśladujemy Pana Jezusa w naszym postępowaniu, naszym życiu.

Przed rachunkiem sumienia powinniśmy najpierw pomodlić się i poprosić Jezusa, aby pomógł nam dobrze rozeznać swoje grzechy. Następnie przypominamy sobie, jakie były nasze myśli, słowa i uczynki.


https://www.youtube.com/watch?v=N81mjbe_-Io
Żal za grzechy jest drugim warunkiem sakramentu pokuty.

Żal za grzechy może być:

  • doskonały, gdy wynika z miłości do Boga
  • niedoskonały, gdy wynika ze strachu np. przed karą rodziców

Postanowienie poprawy, to trzeci warunek sakramentu pokuty i pojednania.


POSTANAWIAM, ŻE CHCĘ SIĘ ZMIENIĆ, TU I TERAZ.


Szczera spowiedź, czyli wyznanie grzechów, jest czwartym warunkiem sakramentu pokuty.

Przez spowiedź człowiek bierze odpowiedzialność za własne grzechy, przyznaje się do nich, a przez to na nowo otwiera się na Boga oraz Kościół. Miejscem właściwym przyjmowania spowiedzi jest kościół lub kaplica. Każdy katolik ma obowiązek przystąpienia do spowiedzi co najmniej raz w roku.


W sakramencie pokuty i pojednania czeka na Ciebie Kochający i Miłosierny Pan Jezus.

Jak dobrze przygotować się na to spotkanie?


  • Przypomnij sobie wszystkie swoje grzechy.
  • Zapoznaj się z formułą spowiedzi świętej, która znajduje się na 147 stronie Twojego katechizmu. Naucz się jej na pamięć
  • Przed podejściem do konfesjonału pomódl się własnymi słowami lub modlitwą przed spowiedzią z modlitewnika.
  • Zrób dokładny rachunek sumienia.
  • Szczerze się wyspowiadaj, nie ukrywaj grzechów.
  • Po spowiedzi uklęknij i poproś Jezusa o pomoc do poprawy oraz wypełnij pokutę, którą wyznaczył Ci kapłan.


Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu to piąty, czyli ostatni, warunek dobrej spowiedzi. Stanowi zatem zwieńczenie i dopełnienie sakramentu pokuty i pojednania.

Zadośćuczynienie jest naprawieniem zła, które zostało przez grzesznika wyrządzone. Przede wszystkim należy podjąć konkretne działania, które będą wynagrodzeniem bliźniemu za krzywdy, których doznał z naszej strony np. należy oddać skradzione pieniądze bądź przywrócić dobrą sławę temu, kto został oczerniony i przeprosić za wypowiedziane oszczerstwa.