Want to make creations as awesome as this one?

Kasia

Transcript

"Świtezianka "Adama Mickiewicza nastrojowa ballada

i zdradzona miłość.

Adam Mickiewcz- życie i podróże

Życie i podróże

Adama Mickiewicza

1819

przeprowadzka do Kowna

1822

" Ballady i romanse"

przyjzad do Odessy

wiosna 1825

Sonety krymskie

1826

Adama Mickiewcz


" Świtezianka"

Odrzucenie propzycji.

03

Propozcyja zamieszkania razem.

02

Spotkanie strzelca z piękną dziewczyną.

04

Przysięga wierności i miłości.

01


Wydarzenia

kKuszenie przez tajemniczą dziewczynę

07

Rozstanie zakochanych.

06

Ostreżenie przed złamaniem obietnicy.

Zdrada młodzieńca i surowa kara za niedotryzmanie obietnicy .

05

08

Elementy fanastyczne i realistyczne.

02

01

Czas i miejsce akcji

03


Pomyśl i i odpowiedz na pytania, w razie problemów korzystaj z podpwiedzi

Bohaterowie - co o nich wiemy ?

Obraz fantastyczny


- obraz Świtezianki, która wabi do siebie strzelca,
- spacer młodzieńca po tafli jeziora,
- śmierć w odmętach wody – straszliwa kara.

Postac

Obrazy realistyczne


- nad jeziorem spotykają się strzelec i dziewczyna,
- strzelec namawia dziewczynę, by zamieszkała w jego leśnej chacie,
- bohaterka wystawia ukochanego na próbę.

vs

W którym momencie akcja osiąga punkt kulminacyjny?


Punkt kulminacyjny (klimaks) – w utworze literackim moment, w którym konflikt, czyli napięcie sprzecznych dążeń bohaterów, ujawnia się w sposób najbardziej wyrazisty. Punkt kulminacyjny jest jednym z zasadniczych składników akcji, w szczególności akcji dramatycznej. Zwykle poprzedza on bezpośrednio rozwiązanie akcji.

Punkt kulminacyjny (klimaks) – w utworze literackim moment, w którym konflikt, czyli napięcie sprzecznych dążeń bohaterów, ujawnia się w sposób najbardziej wyrazisty. Punkt kulminacyjny jest jednym z zasadniczych składników akcji, w szczególności akcji dramatycznej. Zwykle poprzedza on bezpośrednio rozwiązanie akcji.

Cechy Ballady

  • Łączy elementy liryki, epiki i dramatu.
  • Zazwyczaj opowiada o niesamowitych wydarzeniach, które mogą budzić grozę.
  • Postacie realistyczne i fantastyczne.
  • Budowa stroficzna, często występują powtórzenia.

Jaki morał, pouczenie ma ballada Adama Mickiewicza ?

Pouczenie moralne w balladzie Adama Mickiewicza " Świtezianka".

„ Dochowaj strzelcze, to moja rada: Bo kto przysięgę naruszy, Ach, biada jemu Za życia biada! I biada jego złej duszy.”


2

3

1

Zapisz definicję ballady,jej cechy oraz jaki morał jest zawarty w balladzie "Świtezianka" .

Ballada – gatunek synkretyczny, łączący w sobie cechy liryki (nastrojowość, emocjonalność), epiki (fabuła, narrator) i dramatu (dialogi, akcja), którego tematem są niezwykłe wydarzenia.

NOTATKA DO ZESZYTU

Zapisz temat lekcji do zeszytu.

Zapisz opowiedzi na pytania o czas, miejsce akcji oraz świat fantastyczny i realistyczny. Wymień bohaterów (moższ ich namalować).

Zadanie na ocenę

Na podstwie utworu i planu wydarzeń wykonaj swój komiks do utworu

"Świtezianka". Czas macie do PIĄTKU (03.04)

Do wykonania komiksu możesz wykorzystać stronę interneteową - kilknij na laptop :)

Dziekuję za uwagę