Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

THE WIND AND THE SUN STORYJUMPER BOOK

Presentation

INTRO INNOVATE

Presentation

ESL: DISCOVERING NEW YORK CITY

Presentation

SUMMER ZINE 2018

Presentation

FALL ZINE 2018

Presentation

INTERNATIONAL EVENTS

Presentation

ENGLISH PAST SIMPLE LESSON

Presentation

Transcript

utrwalające wiadomości o przygotowaniu do spowiedzi,SPOTKANIE,1,3,2,witam i zapraszam na,4,1,NIE ZAWSZE WSZYSTKO WYCHODZI...,Kiedy człowiek dopuszcza się zła i oddala sięod kochającego Boga, popełnia grzech. Jest na to sposób...,Syn po powrocie do ojca rzekł: "Ojcze" zgrzeszyłem.,1,Znasz opowiadanie o synu marnotrawnym?,Syn marnotrawny:,odszedł od ojcastracił majątekzastanawił się nad swoim życiembardzo żałował i cierpiał głódpostanawił wrócić do ojca i pracowaćprzyszedł do ojca i chciał wyznać wszystkoOJCIEC WYBIEGŁ MU NA SPOTKANIE,Co Ci to przypomina?,pragnienie zmiany na lepsze to?,smutek z powodu popełnionych grzechów to?,zastanowienie się nad swoim życiem to?,szczere wyznanie swych grzechów to?,Bóg z miłością patrzy na ciebie. Ogarnia Cię Ojcowskim sercem, gdy robisz rachunek sumienia. ON bardzo Cię kochaPomódl się przed rachunkiem sumienia.Poproś Ducha Świętego o pomocpomyśl, co zrobiłeś dobrego, a co złego.,RACHUNEK SUMIENIA,+info,Powiedz Jezusowi, nad czym chcesz popracować, aby stać się lepszym. Przeproś Go za wszystkie trudne i niedobre chwilew twoim życiu PODZIĘKUJ ZA DOBRO...,możesz piosenką,spotykamy się z samym Jezusem. Oczekujemy na to spotkaniew skupieniu, przypominamy sobie grzechy i wzbudzamy żal własnymi słowami albo modlitwą „Akt żalu” lub „Spowiadam się Bogu wszechmogącemu…”,Przy konfesjonale,+info,Przy konfesjonale przyjmujemy taką postawę,by kapłan mógł nas dobrze słyszeć, a my jego,+info,PODEJMUJĘ KONKRETNE POSTANOWIENIE,NAPRAWIAM WYRZĄDZONE ZŁO,WZBUDZAM ŻAL,szybkie przypomnienie,SZCZERZE WYZNAJĘ GRZECHY,Grzech mnie oddala od Boga,CZAS NA...,VS,+info,+info,Jezus czeka,wiesz? kiedy będzie SAKRAMENTALNEpojednanie z Panem,A TY ???,?,+info,KTO SPOWIADA?,KsiądzzTwej parafii,,Kapłan, którego imienia nie znasz,,Robią toz polecenia Jezusa,pamiętaj ! pomódl się o światło dla nich,Papież Franciszek,2,powodzenia ☺,1,3,4,Modlę się za Ciebie!