Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

ZMARTWYCHWSTANIEPANAJEZUSA

wg Ewangelii św. Mateusza

Modlitwa

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica,a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli.

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz bym pozostał w grobie.

Psalm 16

Watch

Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom

A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą».

JA JESTEM ZMARTWYCHWSTANIEM I ŻYCIEM

KTO WE MNIE WIERZY ŻYĆ BĘDZIE NA WIEKI

Link

I pomódl się piosenką

ZADANIE DOMOWE

Poniżej znajduje się quiz. Twoim zadaniem będzie przejść quiz do końca i przysłać mi sfotografowany wynik. Możecie też zrobić screen (będzie bardziej czytelny). Aby otrzymać ocenę celującą musicie osiągnąć aż 2000 punktów :). Powodzenia!