Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ćwiczenie

Energetyka w polsce

Temat

Zapisz do zeszytu temat i nacobezu Temat: Energetyka w Polsce NaCoBeZu -wymieniam źródła energii -dzielę źródła energii na odnawialne i nieodnawialne -charakteryzuję struktur ę produkcji energii elektrycznej w Polsce wg rodzajów źródeł energii -lokalizuję na mapie największe elektrownie w Polsce -omawiam wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Polsce

Praca z podręcznikiem i ćwiczeniami

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj temat w swoim podręczniku i jeśli posiadasz, wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń.

zadanie do zeszytu

Odpowiedz pisemnie na pytanie Na podstawie map w podręczniku oceń, czy warunki występujące w województwie, w którym mieszkasz, sprzyjają rozwojowi energetyki wiatrowej i słonecznej.

Watch

Watch

Zanotuj w zeszycie wyniki ćwiczenia

https://drive.google.com/file/d/1M4hIyrche8BHHSGAkiCEQ1W12YW_uTZ4/view?usp=sharing Jeśli masz drukarkę, możesz dodatkowo do zadania pobrać kartę pracy ją wkleić do zeszytu.