Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

ESL: DISCOVERING NEW YORK CITY

Presentation

SUMMER ZINE 2018

Presentation

FALL ZINE 2018

Presentation

INTERNATIONAL EVENTS

Presentation

ENGLISH PAST SIMPLE LESSON

Presentation

3 TIPS FOR AN INTERACTIVE PRESENTATION

Presentation

MASTER'S THESIS ENGLISH

Presentation

Transcript

Budowa i rola,Układnerwowy,układ nerwowy,Reakcja na bodźce jest wolna, ale długtrwała(HORMONY),,układ dokrewny,,Regulacja nerwowo -hormonalna,Reakcja na bodźce jest szybka i krótkotrwała.(IMPULSY NERWOWE),1. Odbieranie i analizowanie bodźców ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego.,Rola układu nerwowego,,3. Kontrola i koordynowanie pracy wszystkich układów narządów.,,2. Reakcja na bodźce.,,NEURON- komórka nerwowa to jednostka budulcowa i funkcjonalna układu nerwowego,Trochę języka angielskiego :)- dendrite - dendryty- nucleus - jądro komórkowe- cell body - ciało komórki- axon - akson- myelin sheath - osłonka mielinowa- axon terminal - zakończenie aksonu- direktion electrical impulse travels - kierunek przepływu impulsu elektrycznego,,nerwy czaszkowe i rdzeniowe,,,Podział układu nerwowego ze względu na budowę,obwodowy układ nerwowy,,rdzeń kręgowy,ośrodkowy układ nerwowy,mózgowie,- steruje pracą mięśni szkieletowych; umożliwia kontakt organizmu ze środowiskiem zewnętrznym za pośrednictwem narządów zmysłów- zwykle zależy od naszej woli.,-kieruje pracą narządów wewnętrznych i przemianą materii- jego działanie nie zależy od naszej woli,somatyczny,,Podział układu nerwowego ze względu na działanie,przywspółczulny,współczulny,autonomiczny,O układzie autonomicznym więcej znajdziesz w podręczniku na str. 176,Przeanalizuj schemat na str. 174 - 175.,Jeśli chcesz się przekonać, jak skomplikowany i sprawny jest Twój układ nerwowy, obejrzyj film:,,Dziękuję za uwagę,i życzę przyjemnej nauki,,Zrób w zeszycie notatkę według wzoru:,Autor ilustracji:Przyrodnicy do tablicy